Informácie pre obyvateľov Sihote 3, 4 a sídliska Juhu
Článok

Informácie pre obyvateľov Sihote 3, 4 a sídliska Juhu

Od 15. apríla 2020 rozširujeme zónu s regulovaným parkovaním. Do pásma H pridávame Sihoť 3 a 4 a vytvárame nové pásmo J pre Juh. Platnosť parkovacích kariet sa rozšíri nasledovne: karta DLHODOBÉ (aktuálne platná na dlhodobých parkoviskách v pásme C, D, F, G, H) – bude platiť aj na dlhodobých parkoviskách v rozšírenom pásme H...