Hodžova sa bude frézovať, na časti ulice nezaparkujete

V pondelok 28. októbra 2019 sa od 8.30 h začne frérovať povrch ulice Hodžova na sídlisku Sihoť. 

K úprave povrchu dochádza po rekonštrukcii vodovodu. Frézovanie bude prebiehať v úseku od uličky pri bytovom dome č.1490/59-69 po rodinný dom č. 40 (viď prílohu).

Počas frézovania bude tento úsek Hodžovej ulice úplne uzavretý, uzavretá bude aj križovatka ulíc Hodžova a Kpt. Nálepku,  vjazd na parkovisko pri zimnom štadióne M. Gáborika ako aj vjazd k ZŠ Hodžova (sedmička). V tento deň nezaparkujete ani na okolitých parkovacích miestach pred domom Hodžova 1488/43-57 ako aj vo vnútrobloku Hodžova 1490 č. 59-69.

Ulica bude uzatvorená iba v tento deň, až do ukončenia prác.Žiadame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie, pokyny zamestnancov stavby a využili obchádzku cez Považskú ulicu.

V prípade priaznivého počasia sa táto časť bude asfaltovať dňa 6. novembra 2019. Ulica bude v uvedených úsekoch uzatvorená v čase od 8,30 h až do ukončenia prác v tento deň.