Na Bazovského budú vyznačovať parkovacie miesta

Po ukončení výstavby viacerých parkovísk v tejto lokalite sa začne s vyznačovaním parkovacích miest.

Práce začnú v utorok 16. apríla, trvať by mali dva dni. Prosíme vodičov, aby v týchto dňoch, počas vyznačovania vodorovného dopravného značenia, neparkovali na ulici Bazovského ako aj na novovvybudovaných parkovacích plochách a rešpektovali prenosné dopravné značky.

Na ulici Bazovského prebiehala výstavba od jesene minulého roka a to na viacerých miestach, v časti pri križovatke s Liptovskou aj pri MŠ Šafárikova.

Za križovatkou s Liptovskou ulicou vzniklo prvé parkovisko so šiestimi kolmými stojiskami. Na jeho mieste je v súčasnosti chodník, ktorý bude preložený za parkovacie miesta. Druhé parkovisko bolo vybudované na mieste bývalých potravín, kde zostala betónová plocha aj zo základmi. Po úprave tu vyznačia 13 parkovacích miest. Ďalších päť miest so šikmým státím pribudlo v slepej ulici pri trafostanici.

Súčasné parkovisko na obidvoch stranách ulice Bazovského bolo rozšírené o cca meter. Parkovanie na ňom bude zmenené zo šikmého na kolmé, aby tam mohlo zaparkovať viac vozidiel. Na pravej strane v smere od Liptovskej  bude 26 a na ľavej 31 parkovacích miest. Na začiatku, kde sa parkuje iba na pravej strane, bude sedem šikmých státí, ďalších šesť bude pozdĺžnych. Celkovo v tomto úseku bude 70 parkovacích miest.

V časti pri materskej škole Šafárikova pribudlo 9 nových parkovacích miest, štyri kolmé oproti garážam a päť šikmých.

situacia _Liptovska_Bazovskeho pri MŠ

Výstavbou a úpravami sa zlepšia možnosti parkovania na Bazovského ulici na Juhu, dokopy tu bude vyznačených 103 parkovacích miest.