Na Hviezdoslavovej ulici obmedzia parkovanie počas výrubov

Odstraňovanie poškodených stromov nad oporným múrom začne od piatku 11. októbra. Práce potrvajú približne do polovice decembra.


Ďalšie dni, počas ktorých bude prebiehať výrub, budú priebežne oznámené. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné, aby parkovisko pod miestom výrubu zostalo prázde. Žiadame vodičov, aby v dňoch výrubu neparkovali na parkovacích miestach označených prenosnými dopravnými značkami a zvýšili opatrnosť v mieste prebiehajúcich prác.

Sanácia drevín v lesnom poraste nad Hviezdoslavovou ulicou je nevyhnutná pre rozšírenie hubového ochorenia koreňových systémov stromov. Tento rok spadlo už desať stromov a len šťastnou náhodou neprepadli cez oporný múr a nespôsobili škody. V zlom stave je aktuálne až 84 drevín, ktoré je nutné odstrániť. Vzhľadom na ich blízkosť pri opornom múre, hrozí ich pád na zaparkované autá a prechádzajúcich ľudí.