Na Mládežníckej pri sms úhrade označte lokalitu symbolom F2

Mádežnícká ulica patrí do pásma F, parkovisko je dlhodobé, preto je potrebné dávať aj číslicu 2 za označením pásma.

Pri využívaní služby sms parking na úhradu parkovného posielate sms v tvare vyznačenom na dopravnej značke alebo na automate (vzor: TNX XX123XX 1).

  1. Ako prvé uvádzate označenie lokality, ktoré pozostáva zo skratky mesta TN, označenia pásma: A, B, C, D, F, G, H
  2. Ak parkujte na tzv. dlhodobých parkoviskách, pridávate číslicu 2. (TNC2, TNG2, TNH2, na Mládežníckej TNF2).
  3. Po medzere uvádzate evidenčné číslo parkujúceho vozidla
  4. Po medzere za EČV zadáte počet hodín koľko potrebujete parkovať. Čislica 0 znamená parkovné uhradené na pol hodinu, číslica 1 na jednu hodiny, 2 na dve hodiny … 8 na osem hodín.
  5. Číslicu 9 dávate pri úhrade na viac ako osem hodín. Takto uhradené parkovné platí do konca doby spoplatnenia, v pásmach A,C,D,G,H do 24. 00 h, v pásme B do 18.00 h (nie automaticky 24 hodín od času úhrady v danom dni).
  6. Ak je v čase zaslania sms so číslicou 9 je menej ako deväť hodín do skončenia doby spoplatnenia, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín, ktoré rozdelí. Časť do konca doby spoplatnenia v danom dni a zostávajúci počet hodín priradí na ďalší deň, od začiatku doby spoplatnenia parkoviska.