Na Považskej ulici je zmenený režim parkovania

Parkovacie miesta na Považskej ulici sa presúvajú z nepretržitého do dlhodobého režimu. 

Na Sihoti, v úseku od križovatky Považská – Šoltésovej (od zimného štadióna) až po križovatku so Žilinskou je zmenený režim parkovania z nonstop na dlhodobý, t.z. parkovacie miesta budú regulované v čase od od 8.00 do 16.00 h. Dôvodom zmeny je ich nevyužívanie.

Na parkovisku pri Magnuse ako aj v susednom vnútrobloku na Považskej  1707 zostáva režim nezmenený, 24-hodinový.