Na Sihoti 3 budú niektoré ulice jednosmerné

Zmeny dopravnej situácie sa dotknú ulíc Brigádnická, Pod Skalkou, Pri Tepličke a Považská. 

Na uliciach sídliska Sihoť 3 budú v priebehu 28. a 29. novembra 2019 umiestnené dopravné značky, ktoré upravia dopravnú situáciu nasledovne:

„ ulica Pri Tepličke, úseky ulíc Brigádnická a Pod Skalkou budú zjednosmernené

„ smer dopravy bude zo Žilinskej na Brigádnickú, z Považskej na Ul. Pri Tepličke a Pod Skalkou s výjazdom na Opatovskú

„ na Považskej ulici v úseku medzi rodinnými domami, od križovatky so Žilinskou až po križovatku s Brigádnickou, bude Obytná zóna

„ na časti ulice Pod Skalkou pred domom č. 661/2 a 659/4 bude premávka jednosmerná, parkovacie miesta budú vpravo, v smere jazdy

„ na časti ulice Pod Skalkou smerom k novému parkovisku pred domom č. 644/1 bude obojsmerná premávka

„ na Brigádnickej ulici v úseku medzi križovatkami s Opatovskou a Považskou bude obojsmerná premávka

Zmena sa realizuje v súvislosti s prípravou regulácie parkovania od 15. apríla 2020. Výsledkom by mala byť väčšia bezpečnosť, lepšia doprava, prehľadnejšie cesty i parkovanie vyznačené v súlade s legislatívou SR. Bezpečnejšie budú vjazdy aj výjazdy z ulíc na hlavnú cestu. Tým, že autá budú jazdiť po jednej strane, na druhej môžu byť vyznačené parkovacie miesta.

Tento rok pribudlo v tejto lokalite takmer 30 nových parkovacích miest, na ulici Pod Skalkou bolo vybudované parkovisko s 22 stojiskami a na Žilinskej so siedmymi.

Príprave zmien v doprave predchádzali aj viaceré diskusie s občanmi, v uliciach, či na zasadnutiach výboru mestskej časti. Viackrát boli ulice premeriavané, zmenil sa napríklad smer jednosmerky na ulici Brigádnická, a to tak, aby sa pri príjazde z mesta a výjazde do mesta odbočovalo vpravo. Vyhovelo sa aj hromadnej požiadavke obyvateľov na zjednosmernenie časti ulice Pod Skalkou a vytvorenie ďalších parkovacích miest pred domom č. 661/2 a 659/4.