Na ulici Jána Halašu pokračuje výstavba parkovísk

Súčasťou dopravného riešenia v tejto lokalite bude aj jednosmerné prepojenie medzi novými parkoviskami.


Práce na výstavbe nových parkovísk na sídlisku Juh pokračujú na dvoch miestach tejto lokality. Pred bytovými domami 2697- 2700 bude vybudovaných 35 parkovacích miest s kolmým státím na mieste, kde sa parkovalo pozdĺžne. Zároveň bude slepá cesta vedúca okolo bytovky a garáží rozšírená o cca 1,76 metra a napojená na centrálnu komunikáciu Jana Halašu.

Nová cesta bude jednosmerná. Za novými parkovacími miestami bude vybudovaný aj nový chodník s dlažbovým povrchom.

Situacia jednosmerka Halasu

Situacia Halašu 2697 az 2700

Pred domom 2631-35 vznikne parkovisko s 31 kolmými stojiskami na mieste chodníka, ten bude presunutý za parkovacie miesta čiastočne do zelene. Nové parkoviská budú odvodnené do jestvujúcich vpustí, osvetlené budú stožiarmi verejného osvetlenia.

Situacia_Halašu 2631-35

Práce sú naplánované na dobu desať týždňov, predpokladaný termín ukončenia je 24.6. 2019, v závislosti od počasia.

Už vlani bolo na ulici Jána Halašu, na mieste 20 pozdĺžnych stojísk, vybudovaných 41 parkovacích miest s kolmým státím. Po dostavbe nových parkovísk v tejto lokalite, kde sa veľmi výrazne prejavoval nedostatok parkovacích miest, zaparkuje 107 vozidiel.