Na Západnej do konca mája pribudnú nové parkoviská

Stavať sa bude na viacerých miestach ulice Západná v mestskej časti Juh v Trenčíne.

Celkom tu bude vybudovaných 28 parkovacích miest.

  1. osem miest pri bytovom dome Západná č. 2636 bude vybudovaných rozšírením jestvujúcej komunikácie,
  2. štyri miesta pri výjazde z jednosmernej komunikácie bude vybudovaných rozšírením jestvujúceho parkoviska do verejnej zelene,
  3. šesť parkovacích miest pri stojisku smetných nádob bude vybudovaných rozšírením jestvujúceho parkoviska do verejnej zelene,
  4. desať miest pred domom 2237. Ide o jestvujúce parkovisko, kde vozidlá v súčasnosti parkujú čiastočne na chodníku. Chodník bude posunutý a vozovka rozšírená.
  5. situacia Zapadna 1 (parkovisko č.2 sa nebude realizovať)
  6. situacia Zapadna 2

Práce potrvajú cca štyri týždne, v závislosti od počasia.

Pôvodne projekt predpokladal aj vybudovanie parkoviska s 13 miestami na komunikácii pod domom 2501, kde by museli byť asanované stromy a preložené elektrické vedenie. Z dôvodu zachovania drevín však k výstavbe nedôjde.