Vyhradené parkovanie pre návštevníkov plavárne

Sedem parkovacích miest je vyhradených pri krytej plavárni. Určené sú výlučne pre návštevníkov plavárne.

V okolí mestskej krytej plavárne na Mládežníckej ulici sa nachádza bezplatné parkovisko (s kapacitou takmer 240 miest). Slúži ako „záchytné“, najmä na celodenné parkovanie. Počas dňa býva plne obsadené a z tohto dôvodu žiadali návštevníci plavárne o vyhradenie parkovacích miest.

Mesto ich požiadavke vyhovelo a na tento účel vyhradilo sedem stojísk. Označené sú dopravným značením, vodorovným aj zvislým. To upozorňuje, že na týchto miestach smie parkovať iba návštevník plavárne a to maximálne po dobu 2,5 hodiny.

Či na nich parkuje skutočne návštevník plavárne bude kontrolovať mestská polícia. Preto je potrebné nahlásiť obsluhe v pokladni plavárne evidenčné číslo parkujúceho vozidla. Na týchto miestach nebude akceptovaná žiadna parkovacia karta ani žiadna jednorazová úhrada parkovného.

Za porušenie pravidiel vyplývajúcich z dopravnej značky bude považované nenahlásenie EČV v pokladni plavárne alebo doba parkovania dlhšia ako 2,5 hodiny.