Na Ul. M. Bela budú značiť nové parkovacie pásy

Práce sú naplánované na 31. júl a 2. august 2019 (streda, štvrtok). Zároveň budú vyznačené vodiace aj stredové čiary.

Značiť sa bude v uvedených dňoch, v čase od 7.00 do 19.00 h. Na Ul. Mateja Bela budú vyznačené parkovacie pásy od križovatky s Kyjevskou po križovatku s Ul. Halalovka.  Vodiace a stredové čiary sa budú značiť od križovatky s Ul. s gen. Svobodu po križovatku s Ul. Kyjevská.

Okrem ulice M. Bela sa bude značiť aj na Saratovskej, kde bude obnovený parkovací pás na pozdĺžnych parkoviskách postavených minulý rok v časti oproti cintorínu.

Dodávateľská firma obnoví vodorovné značenie – parkovacie pásy aj na Študentskej ulici na Sihoti.

Prosíme vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a preparkovanie v termínoch, uvedených na dočasných značkách, aby práce prebiehali bez zbytočného zdržania. Zvýšte, prosím, opatrnosť v mieste prebiehajúcich prác.