Nové parkovisko na Novomeského ulici

Riešenie statickej dopravy na najväčšom sídlisku Juh pokračuje výstavbou na Novomeského ulici pod radovými garážami.
Pred bytovými domami č. 2688/2 až 2670/10 bude vybudovaných 19 parkovacích miest s pozdĺžnym státím. Aj keď v tejto časti komunikácie doteraz vozidlá parkovali pozdĺžne, je potrebné cestu rozšíriť tak, aby zostal pred garážami priestor široký šesť metrov a preložiť jestvujúci chodník za parkovacie miesta. Nový chodník bude mať šírku dva metre.

Nové parkovacie miesta budú vybudované pri dome č. 2670/10. Pribudne tu päť stojísk s kolmým státím.

Stavebné práce začnú začiatkom júna (4.6)Stavbu pre mesto realizuje firma Cesty Nitra, predpokladaná doba trvania výstavby je štyri týždne, v závislosti od počasia.

situacia_Novomeskeho