Parkovaciu kartu už kúpite aj na tri mesiace

Parkovaciu kartu bude možné zrušiť, prepísať na iné vozidlo alebo zakúpiť si ju na dobu troch mesiacov.

Rozšíriť možnosti za akých sa dá karta zrušiť, skôr ako uplynie jej ročná platnosť, požadovali aj občania, ktorí si zakúpili nové vozidlo. S tým, na ktoré mali zakúpenú parkovaciu kartu, už nebudú parkovať v Trenčíne. Požadovali, aby si mohli parkovaciu kartu preniesť na nové. Týmto a podobnom prípadom sa vyhovelo. Novelizované VZN o dočasnom parkovaní umožňuje zmeniť jeden raz trvale evidenčné číslo vozidla zaevidované na parkovaciu kartu za iné. Táto zmena nebude mať vplyv na dobu platnosti karty, poradie a počet vydaných kariet na byt ako aj počet už využitých dočasných zmien.

Novinkou je možnosť zakúpenia parkovacej karty platnej tri mesiace, cena je približne tretinová z ročnej parkovacej karty, podľa typu karty.

Rozširujú sa aj doterajšie dôvody na zrušenie parkovacej karty počas jej platnosti (presťahovanie a zrušenie trvalého pobytu, predaj vozidla alebo kúpa drahšej karty). Držiteľ akejkoľvek parkovacej karty ju môže zrušiť, s úhradou storno poplatku vo výške desať percent z pôvodnej ceny karty.

Občania s trvalým pobytom uvedeným iba Mesto Trenčín si už môžu vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu (doteraz mohli iba abonentskú). Povinným dokladom na vybaveniu bude nájomná zmluva resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa pobytu.

Tieto zmeny v parkovacom VZN 10/2016 sú platné od 22. júla 2017.

Už v čase prípravy na regulované parkovanie mohli občania pripomienkovať pripravované VZN o dočasnom parkovaní a mesto aj naďalej zaznamenáva a vyhodnocuje všetky pripomienky a námety smerujúce k vylepšeniu celého systému. Prišlo viacero žiadosti od ľudí dochádzajúcich do Trenčína za prácou, ktorí chceli parkovaciu kartu zrušiť, pretože z dôvodu straty či zmeny zamestnania už nepotrebujú parkovať v Trenčíne.