Parkovaciu kartu už kúpite aj na tri mesiace

Parkovaciu kartu bude možné zrušiť, prepísať na iné vozidlo alebo zakúpiť si ju na dobu troch mesiacov.

Už v čase prípravy na regulované parkovanie mohli občania pripomienkovať pripravované VZN o dočasnom parkovaní a mesto aj naďalej zaznamenáva a vyhodnocuje všetky pripomienky a námety smerujúce k vylepšeniu celého systému. Prišlo viacero žiadosti od ľudí dochádzajúcich do Trenčína za prácou, ktorí chceli parkovaciu kartu zrušiť, pretože z dôvodu straty či zmeny zamestnania už nepotrebujú parkovať v Trenčíne.

Rozšíriť možnosti za akých sa dá karta zrušiť, skôr ako uplynie jej ročná platnosť, požadovali aj občania, ktorí si zakúpili nové vozidlo. S tým, na ktoré mali zakúpenú parkovaciu kartu, už nebudú parkovať v Trenčíne. Požadovali, aby si mohli parkovaciu kartu preniesť na nové. Týmto a podobnom prípadom sa vyhovelo. Novelizované VZN o dočasnom parkovaní umožňuje zmeniť jeden raz trvale evidenčné číslo vozidla zaevidované na parkovaciu kartu za iné. Táto zmena nebude mať vplyv na dobu platnosti karty, poradie a počet vydaných kariet na byt ako aj počet už využitých dočasných zmien.

Novinkou je možnosť zakúpenia parkovacej karty platnej tri mesiace, cena je približne tretinová z ročnej parkovacej karty, podľa typu karty.

Rozširujú sa aj doterajšie dôvody na zrušenie parkovacej karty počas jej platnosti (presťahovanie a zrušenie trvalého pobytu, predaj vozidla alebo kúpa drahšej karty). Držiteľ akejkoľvek parkovacej karty ju môže zrušiť, s úhradou storno poplatku vo výške desať percent z pôvodnej ceny karty.

Občania s trvalým pobytom uvedeným iba Mesto Trenčín si už môžu vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu (doteraz mohli iba abonentskú). Povinným dokladom na vybaveniu bude nájomná zmluva resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa pobytu.

Tieto zmeny v parkovacom VZN 10/2016 sú platné od 22. júla 2017.