Parkovacie stĺpiky pri zimnom štadióne

Na ploche vedľa štadiónu z východnej strany pribudli parkovacie stĺpiky. Ako zábrana pre neoprávnene parkujúce vozidlá.

V regulovanom pásme môže vodič stáť iba na vyznačených parkovacích miestach. Na ploche pri Zimnom štadióne P. Demitru  žiadne miesta nie sú, vyznačená tu bola aj vodorovná dopravná značka – žltá súvislá čiara (V12b), ktorá upozorňuje na zákaz státia a zastavenia po obidvoch jej stranách. Napriek tomu tu vodiči parkovali a to nielen počas hokejových zápasov.

Zamedziť vodičom, ignorujúcim predpisy, parkovať na tejto ploche majú parkovacie stĺpiky. Tých je 32 a umiestnené sú okolo celej plochy.

Pri vjazde na plochu je osadená dopravná značka Zákaz vjazdu s doplnkovou tabuľkou s textom – Okrem vozidiel správy zimného štadiónu a umiestnená reťaz medzi dvoma stĺpikmi. V uličke ku hrádzi sú aktuálne parkovacie miesta umiestnené na strane pri štadióne (doteraz boli pri garážach). Desať vyznačených kolmých parkovacích miest je zaradených do pásma H, s bežným režimom, rovnako ako pôvodné tri pri výjazde na Považskú ulicu.