Parkovanie cez vianočné a novoročné sviatky

Na parkoviskách mesta môžete parkovať bez úhrady cez víkendy, 24. až 26. decembra 2019 a 1. a 6. januára 2020. 

Parkovanie počas sviatkov a víkendov je v Trenčíne bezplatné (okrem pásma A),v pracovných dňoch je spoplatnené podľa cenníka a prevádzkovej doby konkrétneho parkoviska a pásma. V pásme A je parkovanie spoplatnené celoročné, v čase od 9.00 h do 24.00 h, teda platí sa tu aj počas víkendov a sviatkov.

Rezidenti regulovaných pásiem môžu pre svoju návštevu vybaviť kartu Návšteva pásma. Platí dva po sebe idúce pracovné dni a stojí 3 eurá. Jedna návštevnícka karta tak stačí na celý vianočný týždeň, pretože jej platnosť bude 23. a aj 27. decembra. Vybavíte ju:

→ osobne v klientskom centre (otvorené bude 23. decembra od 8.00 h do 12.00 h, 27. decembra od 8.00 do 14.00 h, 30. decembra od 8.00 h do 15.30 h, 31. decembra zatvorené)

elektronicky, cez vaše užívateľské konto

S návštevníckou kartou môže auto návštevy parkovať v pásme trvalého pobytu žiadateľa (okrem pásma A). Rezident pásma A si vyberie iné pásmo na parkovanie svojej návštevy (niektoré z pásiem B,C,F, G).

Ďalšou možnosťou pre návštevy je hradiť jednorazové parkovné (v automate, mobilnou platbou, cez sms). Na celý deň (do konca doby spoplatnenia parkoviska, do 18.00 h resp. 24.00 h) v pásme D a H je maximálne parkovné 2,70 eur, v pásme C, G, F 5,40 eur, v pásme B 9 eur, v pásme A 18 eur.