Parkovanie na chodníku na Strojárenskej je už zrušené

Išlo o dočasné riešenie, platilo do vybudovania nových parkovísk. Tie sa dokončili vlani v decembri.


Niektorí vodiči si však zmenu dopravného značenia pravdepodobne nevšimli a naďalej parkujú na chodníku, hoci dopravné značky boli odstránené ešte v decembri 2019. Upozorňujeme vodičov, že parkovanie na chodníku na Strojárenskej ulici už nie je povolené. Vybudovaním nových parkovacích miest vo vnútroblokoch Dlhé Hony č. 1162 až 1166 s výjazdom na Strojárenskú sa podstate zlepšili podmienky parkovania v tejto lokalite.

Parkovať na chodníku sa umožnilo na základe hromadnej žiadosti obyvateľov Strojárenskej ulice, predloženej mestu prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva – na výbore mestskej časti Stred. Občania požadovali, aby mohli v tejto lokalite parkovať. Inde ako na chodníku to nebolo možné, pre nevyhovujúcu šírku komunikácie. Požiadavke občanov bolo vyhovené aj z dôvodu existencie náhradnej trasy pre peších, súbežne s chodníkom okolo bytoviek č. 1180/2 až 1182/18.

Parkoviská sa začali vo vnútroblokoch budovať v lete minulého roku, ukončené boli v decembri. Celkovo tu pribudlo 80 parkovacích miest. Po ukončení všetkých procesov budú regulované a zaradené do pásma D.