Držitelia preukazu „Ťažko zdravotne postihnutý“ (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú parkovací preukaz, vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú bezplatne. Vozidlo označené takýmto parkovacím preukazom je oslobodené od úhrady parkovného, avšak iba v čase, kedy slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu. Ostatní držitelia preukazu ŤZP (bez parkovacieho preukazu) nemajú nárok na zľavu z parkovného.

V mieste svojho trvalého bydliska môže držiteľ parkovacieho preukazu požiadať mesto Trenčín, útvar mobility, o vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP (zväčša v okolí miesta bydliska). V prípade schválenia žiadosti je vyhradenie parkovacieho miesta ŤZP bezplatné a oslobodené od úhrady miestnej dane.