Držitelia preukazu „Ťažko zdravotne postihnutý“ (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú parkovací preukaz, vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú bezplatne. Vozidlo označené takýmto parkovacím preukazom je oslobodené od úhrady parkovného, avšak iba v čase, kedy slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu. Ostatní držitelia preukazu ŤZP (bez parkovacieho preukazu) nemajú nárok na zľavu z parkovného.

V mieste svojho bydliska môže držiteľ parkovacieho preukazu požiadať mesto Trenčín (útvar dopravy MsÚ) o vyhradenie parkovacieho miesta (zväčša pred miestom bydliska). Takéto vyhradenie je bezplatné, oslobodené od úhrady miestnej dane. Žiadateľ si hradí iba vyznačenie parkovacieho miesta dopravným značením.