image006

Postup pre úhradu

  1. Na klávesnici automatu zadajte evidenčné číslo vozidla (EČV).
  2. Vyberte spôsob úhrady – mincami alebo platobnou kartou.
    • Pri platbe mincami si dobu parkovania zvolíte podľa sumy vhodených mincí
    • Pri platbe platobnou kartou sa doba parkovania volí nastavením výšky platby pomocou tlačidiel.
  3. Po výbere pásma parkovania sa na displeji zobrazia údaje o dobe parkovania a výške parkovného.
  4. Pri platbe mincami je proces platby ukončený automatickou tlačou parkovacieho lístka.
  5. Pri platbe platobnou kartou sa zobrazí pokyn k použitiu karty. Proces platby je ukončený automatickým vytlačením parkovacieho lístka.
  6. V prípade platby platobnou kartou dostanete možnosť vytlačiť si doklad k platbe kartou.

Print Friendly, PDF & Email