Poslanci schválili zmeny v parkovaní. Ktoré platia od 1. júla?

Od 1.júla začnú platiť nové ceny abonentských kariet a upravená cena a prevádzková doba v pásme A.

Zmeny od 1. júla 2019

Nová prevádzková doba v pásme A  od 9.00 do 24.00 h, celoročne

Nová cena parkovného v pásme A 2 eur/h

Ostatné pásma: nezmenená cena hodinového parkovného  (B – 1 eur/h, C,G – 0,60 eur/h, D,H – 0,30 eur/h)

Upravená maximálna denná sadzba v pásmach D,H 2,70 eur (na miesto 3 eur, čo je  deväťnásobok hodinového parkovného tak, ako v ostatných pásmach).

 
Nový cenník abonentských parkovacích kariet 

Abonent dlhodobé v pásme      130 eur/rok alebo  45 eur/tri mesiace

Abonent dlhodobé                   240 eur/rok alebo  80 eur/ tri mesiace

Abonent mesto okrem A a B     480 eur/ rok alebo 160 eur/tri mesiace

 

Nový cenník rezidentských  parkovacích kariet (úprava iba ceny pre druhé a ďalšie vozidlo na byt)

Parkovacie karty pre rezidentov                         platnosť jeden rok/ tri mesiace

Typ karty                                     1. karta na byt       2. karta na byt       3. a každá ďalšia karta na byt

PÁSMO                                           20 €/7 €               70 € /24 €              200 €/67 €

PÁSMO A DLHODOBÉ                    50 €/17 €            110 €/37 €               230 €/77 €

PÁSMO a MESTO okrem A, B          80 €/27 €            150 €/50 €              260 € /87 €

DLHODOBÉ                                    30 €/10 €             75 €/25 €                205 €/69 €

MESTO okrem A, B                         80 €/27 €            150 € /50 €              260 € /87 €

Ďalšie zmeny, schválené na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 29. mája, nadobudnú účinnosť 16. septembra 2019.