Presun autobusovej zastávky na Hodžovej ulici

Zastávka bude presunutá o približne 60 metrov  smerom do mesta. Na jej pôvodnom mieste budú vyznačené parkovacie miesta.

Teraz je zastávka MHD umiestnená medzi parkovacími miestami pred bytovým domom č. 1488 a za stĺpmi elektrického vedenia, čo komplikuje autobusom vjazd aj výjazd. Nezachádzajú tak až do vyznačeného priestoru, ale ostávajú stáť na ceste. Cestujúci vystupujú na cestu a nie chodník, čo nie je vyhovujúce.

Presunom sa docieli zastavovanie autobusov v novovytvorenej nike (mimo cesty). V priestore pôvodnej zastávky budú vyznačené parkovacie boxy. Zároveň umiestnením novej zastávky bližšie ku vchodu školy sa zvýši bezpečnosť dochádzajúcich detí.

Prístrešok zastávky a informačný nosič budú premiestnené z pôvodného miesta, doplnené budú lavičky a odpadkový kôš. Na novej ploche zastávky bude dlažba pre nevidiacich, na nástupišti osadené bezbariérové tzv. Kasselské obrubníky. Upravený bude aj priechod pre chodcov, ktorý bude osvetlený. Vzhľadom na výškové pomery bude upravená aj časť existujúceho chodníka.

Presun zastávky sa realizuje na základe viacerých podnetov zo strany obyvateľov Hodžovej ulice, najmä domu č. 1488/41 až 57.

Ide o investičnú akciu mesta, práce zabezpečuje spoločnosť Cesty Nitra. Nová zastávka by sa mala začať používať v novom školskom roku.