Prevádzkový čas v pásmach je nezmenený. Až do 15. 4. 2020

Zmeny v parkovaní, ktoré mali platiť od polovice septembra 2019, vstúpia do platnosti na jar budúceho roka.

Mestským zastupiteľstvom schválené zmeny vo VZN o dočasnom parkovaní, ktoré mali platiť od 16.9.2019, museli byť odložené. Ich súčasťou bol aj začiatok regulácie na sídliskách Juh a Sihoť 3 a 4, no pre podanie podnetu Združenia domových samospráv na Ministerstvo životného prostredia bol stanovený nový dátum. Okrem spustenia regulácie bude od 15.4.2020 upravená aj prevádzková doba v ostatných pásmach. Dovtedy platí terajšia, s víkendovým parkovaním bez úhrady.

Prevádzková doba k 16.9.2019

✔  v pásme A: celoročne v čase od 9.00 h do 24.00 h,
✔  v pásme B: v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 18.00 h,
✔  v pásme C, D, G, H: v pracovných dňoch od 0.00 h do 24.00 h,

dlhodobé parkoviská v pásme C, D, G, H: v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h,
✔  v pásme F: v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.

Prevádzková doba parkovísk k 15.4.2020 – jednotná v pásmach B,C,D, F, G, H, J

V pracovných dňoch: od 0.00 h do 24.00 h

Počas víkendov a sviatkov: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h do 24.00 h

Dlhodobé: v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h

Dlhodobé – nočné (nová kategória parkoviska): v pracovných dňoch od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 do 24.00 h.

Ďalšie zmeny k 15.4. 2020

Úprava hraníc pásma B a C na Súdnej ulici

Pásmo B končí už vstupom Nemocnice pre obvinených a odsúdených (od Námestím sv. Anny). Od vstupu bude pásmo C a parkovacie miesta označené ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.

Karty

✔ Zrušiť parkovaciu kartu (bez uvedenia dôvodu) nebude možné, ak by storno poplatok za zrušenie bol vyšší ako alikvotná časť ceny parkovacej karty, ktorá by mala byť vrátená držiteľovi karty.

✔ Návštevnícku kartu budú rezidenti vybavovať nielen na pracovné ale aj víkendové a sviatočné dni, z dôvodu zmeny prevádzkovej doby pásiem.

Preparkovanie s uhradeným parkovným 

Pri opustení parkoviska ešte pred uplynutím predplatenej doby parkovania môže vodič preparkovať aj na iné parkovisko s rovnakým alebo nižším parkovným. Toto sa nebude vzťahovať na parkovné zakúpené na dlhodobých parkoviskách.

Nová kategória parkoviska – dlhodobé nočné 

Parkoviská budú regulované v pracovných dňoch iba vo večerných a nočných hodinách, počas dňa budú bez úhrady. Ide o miesta pri cintoríne (prípadne aj na inom vhodnom mieste), kde by parkovali cez deň bezplatne napríklad účastníci pohrebných obradov.