Postup pre úhradu kartou 

Za parkovné môžete zaplatiť platobnou kartou. Toto je krátky návod ako na to.

  1. Pri vjazde na parkovisko si vezmite z terminálu parkovací lístok, na ktorom je číslo parkovacieho lístka.
  2. Údajmi pre platbu sú vaša e-mailová adresa a číslo parkovacieho lístka.
  3. Pri odjazde môžete zaplatiť pomocou svojho mobilného telefónu príp. iného zariadenia pripojeného na internet.
  4. Po prijatí požiadavky na úhradu parkovného, systém overí číslo parkovacieho lístka a zistí dobu parkovania.
  5. Následne vypočíta sadzbu za parkovanie a zašle vám konečnú cenu.
  6. Po potvrdení ceny vám bude suma odpočítaná z platobnej alebo palivovej karty.
Print Friendly, PDF & Email