Rezidentské karty

Parkovacie karty pre rezidentov

Občanom mesta, živnostníkom a konateľom spoločností s trvalým pobytom v Trenčíne je určených päť typov parkovacích kariet.
Prvé tri karty sú určené pre rezidentov, žijúcich v regulovaných pásmach. Ďalšie dve využijú aj rezidenti žijúci mimo regulovaných pásiem. Posledná karta v poradí je pre návštevu rezidentov.

Karta PÁSMO

50
rok
 • celé pásmo trvalého pobytu a jeho dlhodobé parkoviská
 • dlhodobé parkoviská v iných pásmach
 • iné pásma
 • zľava na hodinové parkovné
 • 50 € prvá karta na byt
 • 140 € druhá karta na byt
 • 380 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta PÁSMO a DLHODOBÉ

130
rok
 • pásmo trvalého pobytu
 • dlhodobé parkoviská v C, D, F, G, H, J
 • ostatné parkoviská v iných pásmach
 • zľava na hodinové parkovné
 • 130 € prvá karta na byt
 • 220 € druhá karta na byt
 • 460 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta PÁSMO a MESTO okrem A, B

200
rok
 • pásmo trvalého pobytu
 • dlhodobé parkoviská
 • pásma C, D, F, G, H, J
 • zľava na hodinové parkovné
 • 200 € prvá karta na byt
 • 290 € druhá karta na byt
 • 530 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...
Karta PÁSMO
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach v tomto pásme. V prípade kariet vydaných pre pásmo C a D alebo G a H platí karta aj v susednom pásme (t.z., že karta pre pásmo C platí v D a naopak, karta pre pásmo G platí v H a aj naopak). Karta Pásmo J má územnú platnosť na každom vyznačenom parkovacom mieste na Juhu.
Karta PÁSMO a DLHODOBÉ
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach v tomto pásme (v prípade kariet vydaných do pásma D a C a G a H aj v susednom) a na všetkých dlhodobých parkoviskách v meste. V pásme A a B má jej majiteľ 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania za deň. 
Karta PÁSMO a MESTO okrem A , B
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa a na všetkých vyznačených parkovacích miestach okrem parkovísk v pásme A a B.  V pásme A a B má jej majiteľ 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania za deň. 

Karta DLHODOBÉ

80
rok
 • iba dlhodobé parkoviská v pásmach C, D, G, H, F, J
 • ostatné parkoviská v pásmach C, D, G, H. J
 • zľava na hodinové parkovné
 • 80 € prvá karta na byt
 • 170 € druhá karta na byt
 • 410 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta MESTO okrem A, B

200
rok
 • dlhodobé parkoviská
 • pásma C, D, G, H, F, J
 • zľava na hodinové parkovné
 • 200 € prvá karta na byt
 • 290 € druhá karta na byt
 • 530 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta NÁVŠTEVA PÁSMA

6
3 dni
 • pásmo trvalého pobytu rezidenta
Vyplniť žiadosť...
Karta DLHODOBÉ
Platí na všetkých dlhodobých parkoviskách v meste. Využijú ju ľudia, ktorí nebývajú v regulovanom pásme, potrebujú parkovať v meste a vyhovuje im poloha dlhodobých parkovísk. Oplatí sa aj pre ľudí, ktorí žijú v regulovanom pásme a v ňom parkujú na súkromnom pozemku, napr. garáž, dvor. Je to lacnejšia možnosť v porovnaní s kartou MESTO okrem A, B.
Karta MESTO okrem A, B
Využijú ju občania z lokalít mesta, kde nie je regulované parkovanie, ale potrebujú parkovať v celom meste. Platí na všetkých vyznačených parkovacích miestach okrem parkovísk v pásme A a B, kde má majiteľ karty 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania za deň.
Karta NÁVŠTEVA PÁSMA
Určená je pre návštevy rezidentov, platí tri dni po sebe idúce (nemyslí sa 72 hodín). Ak si nezvolíte iný dátum, platí v deň, kedy ju vytvoríte, po jej úhrade platobnou kartou a v pásme, kde má rezident trvalý pobyt. Okrem pásma A, návšteva rezidenta pásma A si pre parkovanie vyberie niektoré z pásiem B, C, F.

Zľavy

Zľavy z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom a pre vozidlá s elektrickým pohonom10%
Zľavy z ceny prvej PK na byt v súlade so znením VZN č. 10/2016, článok 7, odst. 7 30 eur
Zľava 50 percent na jednu hodinu parkovania denne v pásme A a B. Túto zľavu môžu využívať držitelia všetkých parkovacích kariet okrem typov Pásmo a Abonent dlhodobé v pásme. Zľava sa uplatňuje automaticky, na základe evidencie EČV v databáze. 50%

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia