Rezidentské karty

Parkovacie karty pre rezidentov

Občanom mesta, živnostníkom a konateľom spoločností s trvalým pobytom v Trenčíne je určených päť typov parkovacích kariet.
Prvé tri karty sú určené pre rezidentov, žijúcich v regulovaných pásmach. Ďalšie dve využijú aj rezidenti žijúci mimo regulovaných pásiem. Posledná karta v poradí je pre návštevu rezidentov.

Karta PÁSMO

20
rok
 • celé pásmo trvalého pobytu a jeho dlhodobé parkoviská
 • dlhodobé parkoviská v iných pásmach
 • iné pásma
 • zľava na hodinové parkovné
 • 20 € prvá karta na byt
 • 70 € druhá karta na byt
 • 200 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta PÁSMO a DLHODOBÉ

50
rok
 • pásmo trvalého pobytu
 • dlhodobé parkoviská v C, D, F, G, H, J
 • ostatné parkoviská v iných pásmach
 • zľava na hodinové parkovné
 • 50 € prvá karta na byt
 • 110 € druhá karta na byt
 • 230 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta PÁSMO a MESTO okrem A, B

80
rok
 • pásmo trvalého pobytu
 • dlhodobé parkoviská
 • pásma C, D, F, G, H, J
 • zľava na hodinové parkovné
 • 80 € prvá karta na byt
 • 150 € druhá karta na byt
 • 260 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...
Karta PÁSMO
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach v tomto pásme. V prípade kariet vydaných pre pásmo C a D alebo G a H platí karta aj v susednom pásme (t.z., že karta pre pásmo C platí v D a naopak, karta pre pásmo G platí v H a aj naopak). Karta Pásmo J má územnú platnosť na každom vyznačenom parkovacom mieste na Juhu.
Karta PÁSMO a DLHODOBÉ
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach v tomto pásme (v prípade kariet vydaných do pásma D a C a G a H aj v susednom) a na všetkých dlhodobých parkoviskách v meste. V pásme A a B má jej majiteľ 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania za deň. 
Karta PÁSMO a MESTO okrem A , B
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa a na všetkých vyznačených parkovacích miestach okrem parkovísk v pásme A a B.  V pásme A a B má jej majiteľ 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania za deň. 

Karta DLHODOBÉ

30
rok
 • iba dlhodobé parkoviská v pásmach C, D, G, H, F, J
 • ostatné parkoviská v pásmach C, D, G, H. J
 • zľava na hodinové parkovné
 • 30 € prvá karta na byt
 • 75 € druhá karta na byt
 • 205 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta MESTO okrem A, B

80
rok
 • dlhodobé parkoviská
 • pásma C, D, G, H, F, J
 • zľava na hodinové parkovné
 • 80 € prvá karta na byt
 • 150 € druhá karta na byt
 • 260 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta NÁVŠTEVA PÁSMA

3
2 dni
 • pásmo trvalého pobytu rezidenta
Vyplniť žiadosť...
Karta DLHODOBÉ
Platí na všetkých dlhodobých parkoviskách v meste. Využijú ju ľudia, ktorí nebývajú v regulovanom pásme, potrebujú parkovať v meste a vyhovuje im poloha dlhodobých parkovísk. Oplatí sa aj pre ľudí, ktorí žijú v regulovanom pásme a v ňom parkujú na súkromnom pozemku, napr. garáž, dvor. Je to lacnejšia možnosť v porovnaní s kartou MESTO okrem A, B.
Karta MESTO okrem A, B
Využijú ju občania z lokalít mesta, kde nie je regulované parkovanie, ale potrebujú parkovať v celom meste. Platí na všetkých vyznačených parkovacích miestach okrem parkovísk v pásme A a B, kde má majiteľ karty 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania za deň.
Karta NÁVŠTEVA PÁSMA
Určená je pre návštevy rezidentov, platí dva po sebe nasledujúce dni a v pásme, kde má rezident trvalý pobyt. Okrem pásma A, návšteva rezidenta pásma A si pre parkovanie vyberie niektoré z pásiem B, C, F.

Zľavy

Zľavy
Zľavy z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom10%
Zľavy z ceny PK pre vozidlá s elektrickým pohonom50%
Zľava 50 percent na jednu hodinu parkovania denne v pásme A a B. Túto zľavu môžu využívať držitelia všetkých parkovacích kariet okrem typov Pásmo a Abonent dlhodobé v pásme. Zľava sa uplatňuje automaticky, na základe evidencie EČV v databáze. 50%

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia