Rezidentské karty

Parkovacie karty pre rezidentov

Občanom mesta, živnostníkom a konateľom spoločností s trvalým pobytom v Trenčíne je určených päť typov parkovacích kariet.
Prvé tri karty sú určené pre rezidentov, žijúcich v regulovaných pásmach. Ďalšie dve využijú aj rezidenti žijúci mimo regulovaných pásiem. Posledná karta v poradí je pre návštevu rezidentov.

Karta PÁSMO

50
rok
 • celé pásmo trvalého pobytu a jeho dlhodobé parkoviská
 • dlhodobé parkoviská v iných pásmach
 • iné pásma
 • zľava na hodinové parkovné
 • 50 € prvá karta na byt
 • 140 € druhá karta na byt
 • 380 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta PÁSMO a DLHODOBÉ

130
rok
 • pásmo trvalého pobytu
 • dlhodobé parkoviská v C, D, F, G, H, J, Z
 • ostatné parkoviská v iných pásmach
 • zľava na hodinové parkovné
 • 130 € prvá karta na byt
 • 220 € druhá karta na byt
 • 460 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta PÁSMO a MESTO okrem A, B

200
rok
 • pásmo trvalého pobytu
 • dlhodobé parkoviská
 • pásma C, D, F, G, H, J, P, Z
 • zľava na hodinové parkovné
 • 200 € prvá karta na byt
 • 290 € druhá karta na byt
 • 530 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...
Karta PÁSMO
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach v tomto pásme. V prípade kariet vydaných pre pásmo C a D alebo G a H platí karta aj v susednom pásme (t.z., že karta pre pásmo C platí v D a naopak, karta pre pásmo G platí v H a aj naopak).
Karta PÁSMO a DLHODOBÉ
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa, na všetkých vyznačených parkovacích miestach v tomto pásme (v prípade kariet vydaných do pásma D a C a G a H aj v susednom) a na všetkých dlhodobých parkoviskách v meste. V pásme A a B má jej majiteľ 50 % zľavu na prvú hodinu parkovania za deň. 
Karta PÁSMO a MESTO okrem A , B
Platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa a na všetkých vyznačených parkovacích miestach okrem parkovísk v pásme A a B.  V pásme A a B má jej majiteľ 50 % zľavu na prvú hodinu parkovania za deň. 

Karta DLHODOBÉ

80
rok
 • iba dlhodobé parkoviská v pásmach C, D, G, H, F, J, Z
 • ostatné parkoviská v pásmach C, D, G, H. J, P, Z
 • zľava na hodinové parkovné
 • 80 € prvá karta na byt
 • 170 € druhá karta na byt
 • 410 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta MESTO okrem A, B

200
rok
 • dlhodobé parkoviská
 • pásma C, D, G, H, F, J, P, Z
 • zľava na hodinové parkovné
 • 200 € prvá karta na byt
 • 290 € druhá karta na byt
 • 530 € tretia karta na byt
Vyplniť žiadosť...

Karta NÁVŠTEVA PÁSMA

6
3 dni
 • pásmo trvalého pobytu rezidenta
Vyplniť žiadosť...
Karta DLHODOBÉ
Platí na všetkých dlhodobých parkoviskách v meste. Využijú ju ľudia, ktorí nebývajú v regulovanom pásme, potrebujú parkovať v meste a vyhovuje im poloha dlhodobých parkovísk. Oplatí sa aj pre ľudí, ktorí žijú v regulovanom pásme a v ňom parkujú na súkromnom pozemku, napr. garáž, dvor. Je to lacnejšia možnosť v porovnaní s kartou MESTO okrem A, B.
Karta MESTO okrem A, B
Využijú ju občania z lokalít mesta, kde nie je regulované parkovanie, ale potrebujú parkovať v celom meste. Platí na všetkých vyznačených parkovacích miestach okrem parkovísk v pásme A a B, kde má majiteľ karty 50 % zľavu na prvú hodinu parkovania za deň.
Karta NÁVŠTEVA PÁSMA
Určená je pre návštevy rezidentov, platí 3 dni po sebe idúce (nemyslí sa 72 hodín). Ak si nezvolíte iný dátum, platí v deň, kedy ju vytvoríte, po jej úhrade platobnou kartou a v pásme, kde má rezident trvalý pobyt. Uvedené neplatí pre návštevy rezidentov pásma A, tí si zvolia platnosť návštevníckej karty v niektorom z pásiem B, C alebo F.

Zľavy

Typ zľavyvýška zľavy
Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom alebo s elektrickým pohonom10 %
Zľava z ceny prvej PK na byt v súlade so znením čl. 7 ods. 7 VZN 10/2016.30 €
Zľava zo základnej sadzby parkovného v pásme A alebo B na prvé zakúpené parkovné za deň, max. na 1 hodinu / deň, platí pre držiteľov PK „PÁSMO a DLHODOBÉ“, PÁSMO a MESTO okrem A,B“, „DLHODOBÉ“, „MESTO okrem A,B“, ABONENT DLHODOBÉ“, „ABONENT MESTO okrem A,B“.50 %
Zľava zo základnej sadzby parkovného uhradeného prostredníctvom SMS na max. 3 hodiny/deň/ parkovací preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre vozidlo, v ktorom je prepravovaná fyzická osoba, ktorá je držiteľom tohto parkovacieho preukazu a ktoré je počas doby uplatnenia zľavy riadne označené týmto parkovacím preukazom.100 % platí od 18.11.2023

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia