Zaplatiť cez službu SMS môžu zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov – Telekom, Orange, O2, 4ka.

Postup pre úhradu

Pošlite SMS na tel. číslo 2200 v tvare: lokalita….EČV….čas  (príklad: TNA TN123AB 1, alebo TNC2 BA123XY 0)

Lokalita (TNA, TNB, TNC,TNC2…), uvediete označenie lokality, v ktorej aktuálne parkujete. Nájdete ho na dopravnej značke pri pokynoch k SMS úhrade. Označenia všetkých lokalít sú uvedené nižšie v tabuľke. S parkovným uhradeným v jednom pásme môžete preparkovať do druhého, kde je hodinové parkovné rovnaké alebo nižšie a parkovať môžete až do doby uhradeného parkovného.

EČV uvediete evidenčné číslo vozidla, pre ktoré uhrádzate parkovné, bez medzier.

ČAS – uvediete údaj o dĺžke parkovania; počet hodín, použite čísla od 0 po 9:

0: úhrada parkovného na 30 min
1: úhrada parkovného na 1 hodinu
2: úhrada parkovného na 2 hodiny, atď. až po…

8: úhrada parkovného na 8 hodín
9: úhrada parkovného na viac ako 8 hodín (symbolom 9 je parkovné uhradené na 8 a viac hodín, až do konca doby spoplatnenia parkoviska v danom dni)

Ak posielate sms so symbolom 9 v čase, kedy je menej ako 9 hodín do skončenia doby spoplatnenia, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín a rozdelí ju. Časť do konca doby spoplatnenia  v danom dni a zostávajúci počet hodín systém priradí na ďalší deň, od doby spoplatnenia parkoviska.

Ak posielate sms so symbolom 9 v čase, kedy je viac ako 9 hodín do skončenia doby spoplatnenia, systém bude evidovať dobu parkovania až do konca doby spoplatnenia (do polnoci)

Môžete poslať viac sms za sebou, časy sa priradia.

Pred odoslaním sms si, prosím, skontrolujte správnosť uvedených údajov (EČV, výber pásma, počet hodín). Odoslanú sms nie je možné stornovať, či reklamovať v nej chybné údaje uvedené odosielateľom. 

Úhrada cez SMS pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP

 • na bežnom parkovacom mieste má držiteľ parkovacieho preukazu možnosť parkovať tri hodiny denne bezplatne
 • pre bezplatné parkovanie je potrebné poslať sms
 • jedna sms znamená hodinu parkovania zdarma, pre ďalšiu hodinu je potrebná ďalšia sms
 • tvar sms : TNX medzera EČV medzera číslo parkovacieho preukazu.  

Vytlačte si daňový doklad o platbe parkovného cez SMS. Doklady sú k dispozícii tri mesiace od dátumu úhrady.

Označenie lokality pre SMS

Označenie lokality
 

Označenie lokality Cena (hodinová sadzba) Doba spoplatnenia
TNA 2,00 € Celoročne od 9.00 – 24.00 h
TNB 1,50 € Pracovné dni 0.00 – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TNC 1,00 € Pracovné dni 0.00 – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TNC2 1,00 € Pracovné dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé park.)
TND 0,50 € Pracovné dni 0.00 – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TND2 0,50 € Pracovné  dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé park.)
TNF2 1,00 € Pracovné dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé park.)
TNG 1,00 € Pracovné dni 0.00 – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TNG2 1,00 € Pracovné dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé park.)
TNH 0,50 € Pracovné dni: 0.00 – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TNH2 0,50 € Pracovné dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé park.)
TNJ 0,50 € Pracovné dni: 0.00 – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TNJ2 0,50 € Pracovné dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé park.)
TNJ3 0,50 € Pracovné dni 0.00 – 8.00 h a 19.00 – 24.00 h (dlhodobé nočné parkovanie)

TNP                  0,50 €        Pracovné dni: 0.00 – 24.00 h, ostatné dni                                                  0.00 h – 8.00 h a 19.00 h  – 24.00 h

TNZ 0,50 €   Pracovné dni: 0.00 – 24.00 h, ostatné       dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
TNZ2 0,50 €   Pracovné dni 8.00 – 16.00 h (dlhodobé parkovanie)

Viac informácií

Pred odoslaním sms si, prosím, skontrolujte správnosť uvedených údajov. Systém nedokáže posúdiť správnosť tvaru evidenčného čísla vozidla, či označenie lokality. Ak odošlete SMS v nesprávnom tvare (napríklad počet hodín v zlom tvare), budete na to upozornení bezplatnou SMS.

 • Do 30 sekúnd po odoslaní SMS dostanete potvrdzujúca SMS, ktorá bude obsahovať miesto parkovania, evidenčné číslo vozidla, cenu, čas platnosti parkovného a kontrolný reťazec. Ak do 30 sekúnd nedostanete potvrdzujúcu SMS, parkovné nebolo uhradené. Parkovné nie je uhradené ani v prípade, ak sa evidenčné číslo zaparkovaného vozidla nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej SMS, a to i v prípade, že užívateľovi bola doručená potvrdzujúca SMS o uhradení parkovného.
 • 10 minút pred uplynutím času parkovného dostanete upozorňujúcu SMS.
 • Ak máte záujem čas parkovania predĺžiť, zašlite pôvodnú SMS na rovnaké číslo 2200, príp. upravte predpokladanú dĺžku parkovania. Spätne Vám príde SMS, ktorá potvrdí predĺženie času parkovania podľa zadanej hodnoty.

Cena SMS uvedená v cenníku zahŕňa všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS informujúce o stave parkovného.

Pri úhrade parkovného cez SMS nie je vozidlo označené žiadnym dokladom; kontrola je elektronická, cez mobilný terminál.

Úhrada cez SMS nie je možná, ak:

 • nie sú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby
 • platba za SMS prekročí výšku limitu na predplatenej karte, tzn. na predplatenej karte nie je dostatočný limit
 • MSISDN zákazníka je zaradené do skupiny zákazníkov (podľa kritérií jednotlivého mobilného operátora), ktorým nie je umožnené využívať službu
 • celkový finančný objem objednávok (transakcií) uskutočnených v rámci jedného kalendárneho mesiaca pre jedno telefónne číslo je spolu maximálne 99,58 EUR bez DPH, využitím ktorejkoľvek služby alebo kúpou nemobilného tovaru cez mobilný telefón v rámci systému Služieb SMS platby.

Print Friendly, PDF & Email