Spravujte si karty online, cez užívateľské konto

Parkovacie karty môžete spravovať pohodlne a jednoducho z domu či kancelárie. Cez elektronické konto urobíte aj úhradu za kartu.

Cez online konto okrem predĺženia, vybavíte aj novú ďalšiu kartu, dočasnú alebo trvalú zmenu EČV, kartu pre návštevu, či zrušíte kartu.

AKO SI ZALOŽIŤ KONTO

Ak máte záujem o elektronickú komunikáciu, ale v žiadosti o parkovaciu kartu ste neuviedli e-mailovú adresu, navštívte klientske centrum a e-mail nahláste. Ak ste e-mailovú adresu uviedli, ale správu s odkazom do elektronického konta v doručenej pošte nemáte, kontaktujte nás na 0902 911 220 alebo parkovanie@trencin.sk. Zašleme vám e-mail s aktivačným odkazom. Na webstránke karty.parkovanietrencin.sk sa potom prihlásite do svojho konta. Prihlasovacie meno je vaša e- -mailová adresa, heslo bolo zaslané na váš e-mail.

UŽ MÁM KONTO AKTIVOVANÉ

Prihláste sa do svojho elektronického konta. Ak ste si heslo zmenili, zabudli, nenašli, na požiadanie vám zašleme overovací e-mail a po overení vám príde na e-mail nové heslo.

Vyberte a vyplňte potrebný typ žiadosti, priložte sken/foto povinných príloh. Pri predlžovaní karty elektronicky sa vyžaduje zelená karta. Skontrolujte si, prosím, či údaje na foto nie sú rozmazané a nečitateľné.

Po odoslaní žiadosti (overte si v Zozname žiadostí, či bola skutočne odoslaná) nasleduje jej spracovanie úradom, spravidla do troch pracovných dní.

Ak je všetko v poriadku, dostanete e-mail s údajmi k úhrade (variabilný symbol a číslo účtu mesta Trenčín), resp. informáciami o schválení žiadosti. Dočasnú zmenu EČV neschvaľuje obsluha, platí odoslaním žiadosti.

Karta je aktivovaná až pripísaním platby na účet mesta Trenčín, nie dátumom úhrady alebo odoslania žiadosti. Keďže bankové prevody trvajú dva aj tri pracovné dni je potrebné úhradu zrealizovať v časovom predstihu.

Pre urýchlenie platby odporúčame využiť platobnú bránu Card pay. Vo svojom elektronickom konte otvoríte novovytvorenú kartu (so statusom Nezaplatená) a v Detaile tejto karty kliknete na tlačidlo Zaplatiť. Karta je aktívna hneď po úhrade.

Informáciu o platnosti karty a úhrade dostanete na e-mail.