Úprava parkoviska pred Magnusom

Plocha parkoviska pred hotelom Magnus, oproti Zimnému štadiónu P. Demitru bola upravená a parkovisko rozdelené.

Časť s 22 parkovacími miestam (kde sú aj dve všeobecné miesta vyhradené pre osoby ŤZP) prevádzkuje mesto Trenčín, na druhej časti je parkovisko pre Magnus s osadenými rampami.

Z mestskej časti sú dve možnosti výjazdu a to na jednosmernú ulicu Šoltésovej  s prikázaným smerom k obchodnému centru Rozkvet alebo na Považskú ulicu cez zarampovanú časť. Na bezplatný prejazd cez rampy je vyhradených 10 minút, čo je dostatočný čas na prejazd a opustenie parkoviska. Táto informácia je uvedená aj na výňatku prevádzkového poriadku pri vstupe na parkovisko Magnusu.

Na mestskej časti parkoviska sú umiestnené dopravné značky s informáciou o zaradení parkoviska do Pásma H a prevádzkovej dobe, ktorá je počas pracovných dni od 0.00 do 24.00 h.