V pondelok sa bude značiť parkovisko na Sibírskej ulici

Po dokončení výstavby parkoviska a úprave cesty novým asfaltovým povrchom bude vyznačené vodorovné dopravné značenie.
Značiť sa bude v pondelok 19. augusta 2019, v prípade nepriaznivého počasia, alebo ak bude ulica obsadená nepreparkovanými vozidlami sa práce presunú na ďalší termín.

Na Sibírskej bude vyznačených celkovo 91 parkovacích miest, 62 bude s kolmým státím a 29 bude pozdĺžnych. Medzi parkovacími miestami budú vyznačené aj biele pásy (vodorovná značka V13) pred chodníkmi ku vchodom, kde sú aj znížené obrubníky.

Vodičov prosíme, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a neparkovali v termíne, uvedenom na dočasných značkách, aby práce prebiehali plynulo a bez zbytočného zdržania. Zvýšte, prosím, opatrnosť v mieste prebiehajúcich prác.

Na Sibírskej ulici bolo potrebné rozšíriť jestvujúce kolmé parkovisko a posunúť chodník pre zachovanie obojsmernej premávky s možnosťou pozdĺžneho parkovania na pravej strane v smere od Opatovskej ulice. Pôvodné šírkové parametre cesty neumožňovali vyznačiť parkovacie miesta na oboch stranách. Pri vjazde bol zrušený ostrovček a na jeho mieste mohlo byť vybudovaných šesť nových parkovacích miest.