Vo vnútroblokoch na Inoveckej začína výstavba parkovísk

Prvou lokalitou, kde bude vybudovaných 26 nových parkovacích miest je vnútroblok medzi domami č. 1139, 1140 a 1141.


Pred vchodom č. 1139/16  bude vybudovaných šesť nových parkovacích  miest s kolmým státím, komunikácia pred bytovým domom bude obojsmerná. Pozdĺž bytového domu bude vytvorený chodník.

Pred vchodom č. 1140/20  bude súčasné parkovisko pre štyri vozidlá rozšírené o jedno miesto a pred vchodom č. 1140/22 bude vybudovaných sedem parkovacích miest.

Na bokoch bytového domu č.1140 bude vybudovaných osem kolmých stojísk. Na pravej strane bytového domu č. 1140 rozšírením cesty a odstránením ostrovčeka a na ľavej strane tohto domu v zeleni. Komunikácia pri bytovom dome bude obojsmerná.

Nové parkovisko s kolmým státím, celkovo pre štyri osobné vozidlá pribudne pred vchodom č.1141/26, komunikácia pred bytovým domom bude obojsmerná.

Okrem nových stojísk pre vozidlá budú aj jestvujúce a priľahlé komunikácie a chodníky zrekonštruované novým povrchom z asfaltového betónu.

situacia_ Inovecka _16_26

Výstavba začala začiatkom júna 2019, práce by mali trvať cca päť týždňov, v závislosti od počasia.

Predpoklad začatia výstavby zostávajúcich troch vnútroblokov, Inovecká 1142/28 až 1144/38, Inovecká 1145/40 až 1147/50 a Inovecká 1148/52-62, je september až október 2019.