Vodiči parkovali kde nesmeli, mesto osadilo značky

Na oboch vjazdoch na plochu bývalej bánovskej železničnej trate boli umiestnené zákazové dopravné značky Zákaz vjazdu.


V priestore medzi Hasičskou ulicou a parkoviskom na Mládežníckej, na ploche patriacej Železniciam SR, začali v ostatnom čase parkovať vozidlá. Ich počty každým dňom pribúdali, hoci táto plocha nie je určená na parkovanie a ani podľa zákona o cestnej premávke tu vodiči vôbec nemali vojsť a zaparkovať.

Z dôvodu nerešpektovania predpisov bolo potrebné osadiť pri vjazde z Hasičskej aj Mládežníckej ulice dopravné značky Zákaz vjazdu. Na plochu je povolený vjazd iba vozidlám hasičov a ďalších záchranných zložiek.

Značky boli umiestnené v stredu 18. septembra, Mestská polícia tu bude vykonávať kontroly dodržiavania tohto zákazu.