Výstavba parkovísk na Ul. K. Šmidkeho

V úsekoch dvoch slepých ulíc pri bytových domoch č 3. a 5. sa začnú stavať dve parkoviská.Približne do polovice decembra by mala trvať výstavba dvoch parkovísk, pri dome č. 3 bude sedem miest s kolmým státím a pred domom č. 5 päť so šikmým státím.

Navrhované parkoviská budú vybudované pozdĺž komunikácie a čiastočne vo verejnej zeleni. Počas výstavby budovania parkovísk budú vybúrané jestvujúce obrubníky, časť jestvujúceho chodníka a dlažby, kraj vozovky bude zarezaný a časť vozovky bude odfrézovaná. Na krajoch parkoviska budú osadené nové cestné obrubníky.

Pri stavbe vznikne prebytok vykopanej zeminy, ktorá bude spolu s vybúraným asfaltovým betónom a vybúranými časťami jestvujúcich chodníkov odvezená na skládku. Ide o investičnú akciu mesta Trenčín, stavbu realizuje firma Cesty Nitra.

situacia_Smidkeho