Končí druhá etapa obnovy a vyznačovania parkovísk na Juhu

Zostáva vyznačiť prípadne obnoviť parkovacie miesta na Šafárikovej, Západnej, Kyjevskej a M. Bela. Táto bude kompletne vyznačená koncom júla. 
V dňoch 15. do 17. júla sa bude značiť na ulici Šafárikova, Západná a časti M. Bela, na ulici Kyjevská v dňoch 18. a 19. júla, (v závislosti od počasia).

Šafárikova 2720 až 2724 (jednosmerná ulica od Liptovskej)

41 parkovacích miest so šikmým státím pred bytovými domami

– 3 pozdĺžne na uličke  vedľa domu 2720/10

– 6 parkovacích miest  vedľa domu 2720/10

– 3 pozdĺžne na konci ulice vedľa radových garáží

Šafárikova 2737 až 2741- 24 parkovacích miest pozdĺžnych

 

Západná – 15 miest na parkovisku (pod predajňou potravín)

Západná 2507/3 – 8 parkovacích miest, 5 pozdĺžnych a 3 kolmé

Západná 2502/18-24 – 21 na ľavej strane od Južanky kolmých parkovacích miest

Západná – pred radovými garážami – 19 kolmých parkovacích miest

Západná 2501/1-9 – 19 kolmých a 6 pozdĺžnych na pravej strane ulice v smere od Južanky.

 

M. Bela 2450 až 2451 – 11 parkovacích miest kolmých, pri bytovom dome pod cestou

M.Bela 2442 až 2444 – celkovo pred bytovými domami 52 parkovacích miest

 

Kyjevská 

pod bývalou tržnicou – 15 parkovacích miest

– Kyjevská 2505, 2506 – 16 parkovacích miest

Občania upozorňujú, že nie sú vyznačené všetky miesta, kde sa doteraz parkovalo. Snažíme sa zabezpečiť dostatok parkovacích miest, pretože vieme, aká je situácia na Juhu. Vyznačujeme tam, kde to priestorové podmienky a dopravné normy umožňujú.

Nedá sa však považovať za parkovacie miesto hociktoré, kde vodič parkujú, často v rozpore s predpismi a bez tolerancie k ostatným. Takéto miesta nie je možné vyznačiť. Všetky projekty dopravného značenia  odsúhlasuje Okresný dopravný inšpektorát a musia byť v súlade s legislatívou, aby cesty a parkoviská boli prehľadné, prejazdné a bezpečné.