Začína prestavba chodníka a parkoviska na Gagarinovej

Pred bytovým domom č. 1717 na Gagarinovej ulici, v úseku okolo plota materskej školy začínajú práce na prestavbe parkoviska.   

Na uvedenú časť komunikácie bude počas rekonštrukcie zakázaný vjazd vozidlám. Žiadame vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, neparkovali v tejto časti ulici a na parkovanie využili parkovacie miesta v okolí. Prosíme, zvýšte opatrnosť vzhľadom k stavebným prácam a pohybu stavebných mechanizmov. Práce začnú v 40. kalendárnom týždni a potrvajú približne do 15. novembra 2018, v závislosti od počasia.

Pôvodne pre šírku ulice bolo možné vyznačiť iba pozdĺžne parkovanie, s čím však nesúhlasili obyvatelia priľahlého bytového domu. Mesto im predložilo dva návrhy riešenia. Rozhodli, že chcú radšej viac parkovacích miest aj na úkor málo využívaného úzkeho chodníka vedľa plotu susediacej materskej školy. Chodcom slúži chodník oproti pri dome. Vyznačené potom boli šikmé stojiská, sčasti na spomínanom chodníku.

Aby bolo parkovanie pre vodičov komfortnejšie a nemuseli vychádzať cez obrubník na chodník, pripravil sa projekt prestavby. V rámci nej bude bude chodník okolo škôlky odstránený a celá cesta aj s parkoviskami bude v jednej rovine. V strede ulice ostane zachovaný priechod pre chodcov, ten bude pre väčšiu bezpečnosť stavebne upravený, vyvýšený a osvetlený.

Po dokončení rekonštrukcie bude vyznačených 27 parkovacích miest so šikmým státím.