Začalo značenie parkovacích pásov a boxov na Sihoti 3 a 4

Vyznačené budú parkovacie pásy a miesta na Považskej, Brigádnickej, Pod Skalkou a Pri Tepličke, ako aj biele a žlté pruhy.

V súvislosti s prípravou lokality Sihote 3 a 4 na regulované parkovanie začalo v tomto týždni vyznačovanie vodorovného dopravného značenia. Na uliciach Považskej, Brigádnickej, Pod Skalkou a Pri Tepličke boli vyznačené parkovacie pásy, boxy, biele pruhy V13 ako aj žlté prerušované čiary pred vjazdami do dvorov domov.

Na uvedených uliciach už bol  vlani upravený dopravný režim. Ulice boli zjednosmernené, ako Obytná zóna bola zaradená jedna vetva Považskej ulice (v časti s rodinnými domami).

Brigádnická ulica je jednosmerná od Žilinskej na Hodžovu a parkovacie pásy sú vyznačené v smere jazdy na ľavej strane. Zaparkujte tu cca 34 vozidiel.

Ulica Pod Skalkou je jednosmerná od križovatky s ulicou Pri Tepličke s výjazdom na Opatovskú, na ulici je parkovací pás pre cca 21 vozidiel. Obojsmerná premávka bude iba na časti ulice Pod Skalkou smerom k novovybudovanému parkovisku pred domom č. 644/1.

Na ulici Považská je taktiež vyznačený parkovací pás pre cca 16 vozidiel, na ulici Pri Tepličke je 8 parkovacích miest.

V tejto lokalite sú už umiestnené dopravné značky (IP17A), na ktorých je ešte prečiarknutý symbol parkovacích hodín. Pásky budú odstránené k 15. aprílu, kedy začne regulované parkovanie aj na časti Sihote 3 a 4.