Začína značenie a obnova parkovísk na Juhu a Sihoti

Od pondelka 10. júna 2019 sa budú vyznačovať resp. obnovovať parkovacie miesta na uliciach Sihote 3,4 a Juhu. 

Príprava lokalít, kde sa od polovice septembra začne regulovať parkovanie, pokračuje ďalšími prácami. Začína sa obnovovať vodorovné dopravné značenie na terajších parkoviskách aj vyznačovať nové parkovacie miesta.

Úseky ulíc, na ktorých sa bude vyznačovať, sú v predstihu označené prenosnými dopravnými značkami, s časovými údajmi trvania prác. V tomto čase je potrebné umiestniť vozidlo mimo vyznačovaný úsek, aby neblokovalo cestu a práce mohli prebiehať bez komplikácií a plynulo.

Prosíme vodičov o rešpektovanie prenosných dopravných značiek a včasné preparkovanie. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Značenie sa bude realizovať od 10. do 14. júna 2019, v závislosti od počasia.

pondelok, utorok: Pádivého (130 PM) Clementisova (52)

streda až piatok: Bazovského (76), Liptovská (43), Vansovej (61), Halašu (26), Východná – pred domami č. 2336 až 2339 a garážami (118), Východná – pred domami č. 6968, 6689 a 6690 (102)

Regulované parkovanie začne na sídliskách Juh a Sihoť III a IV od 16. septembra 2019. V regulovanom pásme môže vodič parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach.