Zjednosmernenie ulíc Odbojárov a Pod čerešňami

0d 20. februára je upravený dopravný režim na ďalších uliciach sídliska Sihoť. Zmeny súvisia s prípravou regulácie parkovania od 15. apríla.

Na uliciach Odbojárov a Pod čerešňami boli umiestnené dopravné značky, ktoré upravujú dopravnú situáciu nasledovne:

„ ulica Odbojárov je zjednosmernená v smere od Opatovskej, odkiaľ sa vchádza.

„ výjazd je cez ulicu Pod čerešňami a následne na Žilinskú alebo jednou vetvou ulice Pod čerešňami smerom ku križovatke Opatovská x Ivana Krasku x Pod čerešňami, ktorá je obojsmerná

„ ulica Pod čerešňami je zjednosmernená v úseku od križovatky s ulicou Odbojárov v smere na Žilinskú ulicu.

Pozrite si mapky trasovania jednosmeriek:

Zmena sa realizuje v súvislosti s prípravou regulácie parkovania od 15. apríla 2020 a z dôvodu zlepšenia dopravnej situácie a väčšej bezpečnosti. Výsledkom úprav budú prehľadnejšie cesty i parkovanie vyznačené v súlade s legislatívou SR. Bezpečnejšie budú vjazdy aj výjazdy z ulíc. Zjednosmernenie umožní nielen vyznačiť na uliciach potrebné parkovacie miesta. Tie sa budú vyznačovať ak nastanú priaznivé poveternostné podmienky.