Zmena na Rázusovej, časť parkoviska je v nonstop režime

Na Rázusovej ulici pred domom č. 1822 bol zmenený režim parkovania. Z dlhodobého na bežný v pásme G. 

Obyvatelia bytového domu na Rázusovej ulici č. 1822 poukazovali na problémy s parkovaním pred ich bytovým domom, nachádzajúci sa v úseku medzi križovatkami Smetanova x Rázusova a Jiráskova x Rázusova.

Tým, že parkovanie bolo v dlhodobom režime (regulované od 8.00 h do 16.00 h), boli miesta popoludní a večer obsadené, kedy bolo parkovanie bezplatné a domáci mali problém zaparkovať. Počas dňa tu parkovali vozidlá abonentov s parkovacími kartami na dlhodobé parkoviská. Z týchto dôvodov požadovali, iba pred ich bytovým domom, zavedenie nepretržitého režimu spoplatnenia.

Ostatné parkoviská na Rázusovej ulici zostávajú v dlhodobom režime. Na zmenu upozorňuje doplnková tabuľka na dopravnej značke. Grafické zobrazenie umiestnenia dlhodobých parkovísk nájdete na http://parkovanietrencin.sk/mapa/