Zmena prevádzkových hodín na parkovisku na ul. Rozmarínová

Na parkovisku na Rozmarínovej ulici je od pondelka 27. januára 2020 upravený prevádzkový čas. 

Parkovisko pri evanjelickom kostole na Rozmarínovej ulici je aktuálne spoplatnené každý deň v týždni (pondelok až nedeľa) od 8.30 do 19.00 h. V ostatnom čase je parkovanie bezplatné.

Zmenu vykonal prevádzkovateľ parkoviska Trenčianska parkovacia spoločnosť so zámerom podporiť obrátkovosť parkoviska a umožniť väčšiemu počtu vodičov zaparkovať v centre mesta na nevyhnutne potrebný čas.

Tým, že bolo parkovanie počas víkendov zdarma, parkovisko obsadili vozidlá, ktoré tu stáli nepretržite celý víkend, až do pondelka. Bránili zaparkovaniu ľuďom, ktorí prišli v sobotu, či nedeľu do mesta na kávu, na kultúru alebo do kostola.

Cenník sa úpravou prevádzkovej doby nemení. Za každú začatú hodinu je parkovné 1 euro. Parkovné sa platí iba v automatickej pokladni. Po uhradení parkovného je potrebné do 10 minút opustiť parkovisko.  Výjazd do 15 minút od vjazdu na parkovisko je bez úhrady.

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. prevádzkuje okrem parkoviska na Rozmarínovej aj parkovisko na Ul. 28. októbra pri NS Družba.