Zmena režimu na parkovisku na Inoveckej ulici 1 a 3

Od stredy 29. mája 2019 bude na tomto parkovisku platiť režim pásma D.

Od 22. kalendárneho týždňa bude parkovisko pri hlavnej ceste, vybudované na jeseň 2017, zaradené do regulovaného pásma D. Oranžové pásky umiestnené na značkách, ktoré prečiarkujú symbol parkovacích hodín, budú odstránené v stredu 29. mája 2019. Po ich odstránení už nebude parkovisko bezplatné.

Na parkovisku s kapacitou pre 20 vozidiel a s kolmým státím, bude platiť rovnaký režim ako na okolitých parkoviskách tohto pásma. Regulované bude v pracovných dňoch nepretržite (0.00 h až 24.00 h), hodinové parkovné je 0,30 eur.

Parkovisko je určené najmä pre vozidlá držiteľov rezidentských kariet (alebo abonentov s maximálnou celomestskou kartou), prípadne pre vozidlá s uhradeným jednorazovým parkovným.