Zmeny platné od 16. septembra 2019

Bezplatné parkovanie pri cintoríne, posun hranice pásiem aj zaradenie nových na Juhu a Sihoti prináša úprava nariadenia o parkovaní. 

Regulácia od polovice septembra 

Poslanci schválili rozšírenie Zóny s regulovaným státím o pásmo H (sídlisko Sihoť III a IV) a pásmo J (sídlisko Juh I a II) s platnosťou od 16. septembra 2019.

Na Sihoti bude terajšie pásmo H rozšírené o ulice Sihote III a IV, konkrétne:  Žilinská, Pri Tepličke, Brigádnická, Pod Skalkou, Jasná, Pod čerešňami, Odbojárov, Sibírska, Pádivého, Ivana Krasku, Opatovská (úsek od podchodu pri Bille po most cez Kubranský potok).

Na sídlisku Juh bude vytvorené nové pásmo J s ulicami: Saratovská, Novomeského, Jána Halašu, Šmidkeho, Západná, Liptovská, Šafárikova, Bazovského, Vansovej, Gen. Svobodu (od križovatky so Saratovskou, vrátane, po koniec ulice za Južnou), Lavičková, Mateja Bela, Kyjevská, Halalovka, Južná, Východná (od zastávok pod kostolom po bod vzdialený cca 90 m za poslednou križovatkou vľavo).

Jednotná prevádzková doba v pásmach B,C,D, F, G, H, J 

✔ V pracovných dňoch: od 0.00 h do 24.00 h

✔ Počas víkendov a sviatkov: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h do 24.00 h

✔ Na parkoviskách označených ako dlhodobé v pracovných dňoch: od 8.00 h do 16.00 h

✔ Na parkoviskách označených ako dlhodobé – nočné (nová kategória parkoviska) v pracovných dňoch: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 do 24.00h

Úprava hraníc pásma B a C na Súdnej ulici

Pásmo B končí už vstupom Nemocnice pre obvinených a odsúdených (od Námestím sv. Anny). Od vstupu bude pásmo C a parkovacie miesta označené ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.

Karty

✔ Zrušiť parkovaciu kartu (bez uvedenia dôvodu) nebude možné, ak by storno poplatok za zrušenie bol vyšší ako alikvotná časť ceny parkovacej karty, ktorá by mala byť vrátená držiteľovi karty.

✔ Návštevnícku kartu budú rezidenti vybavovať nielen na pracovné ale aj víkendové a sviatočné dni, z dôvodu zmeny prevádzkovej doby pásiem.

Preparkovanie s uhradeným parkovným 

Pri opustení parkoviska ešte pred uplynutím predplatenej doby parkovania môže vodič preparkovať aj na iné parkovisko s rovnakým alebo nižším parkovným. Toto sa nebude vzťahovať na parkovné zakúpené na dlhodobých parkoviskách.

Zmena dopravného značenia 

Dopravnú značku IP 27a a IP 27b nahradí dopravná značka IP 24a a IP 24 b (zóna s dopravným obmedzením a koniec zóny s dopravným obmedzením).

Nová kategória parkoviska – dlhodobé nočné 

Parkoviská budú regulované v pracovných dňoch iba vo večerných a nočných hodinách, počas dňa budú bez úhrady. Ide o miesta pri cintoríne (prípadne aj na inom vhodnom mieste), kde by parkovali cez deň bezplatne napríklad účastníci pohrebných obradov.

Viac možností úhrady jednorazového parkovného (pripravuje sa na neskorší termín)

✔ mobilnou aplikáciou

✔ v automatickej pokladni na parkoviskách s rampami – prejazd a prvých 15 minút zdarma