Značenie na Halalovke bude pokračovať 15. a 16. júla

Značenie a obnova parkovacích miest sa presunulo na ulicu Halalovka. Na niektorých miestach bolo odstránené pôvodné, nevyhovovalo už normám.

Niektoré ulice boli už vyznačené, práce by mali byť dokončené v priebehu pondelka a utorka (15. a 16. júla 2019) v závislosti od počasia.

Halalovka 2370 – na ploche vedľa domu – 8 parkovacích miest

Halalovka 2388 – 7 parkovacích miest na ploche vedľa garáží k bytovému domu

Halalovka 2389 – 17 parkovacích miest s kolmým aj pozdĺžnym státím

Halalovka 2371 – v oblúku cesty 12 kolmých stojísk

Halalovka 2390 –  22 kolmých stojísk

Halalovka 2368, 2369  – 18 kolmých stojísk

Halalovka 2340 – 2342 – pod cestou 16 parkovacích miest so šikmým státím, na ceste 14 parkovacích miest kolmých

všetko hotové

Halalovka 2340 – 2342 – za bytovým domom pred radovými garážami – 37 parkovacích miest s kolmým státím a v oblúku cesty deväť pozdĺžnych –  značenie plánované na 15. a 16.7.2019

Halalovka 2398 – vedľa domu, v uličke ku radovým garážam – 8 pozdĺžnych miest  – hotové

Halalovka 2876 a 2877 – 16 kolmých stojísk- hotové

Halalovka 2343 a 2344 – 14 kolmých miest-  hotové

Halalovka 2878 a 2879 – 22 kolmých miest – hotové

Halalovka č. 2398 až 2401 – 24 parkovacích miest – hotové

Halalovka č. 2398, 2402, 2404, 2415, 2396 – 28 parkovacích miest – hotové

Halalovka 2880 – 16 kolmých stojísk – značenie plánované na 15. a 16.7.201915.16.7.

v jednosmerke k poliklinike na ľavej strane 14 pozdĺžnych stojísk

Halalovka 2345 – 7 parkovacích miest – značenie plánované na 15. a 16.7.2019

Halalovka č. 2347 – 9 pozdĺžnych a 18 kolmých – značenie plánované na 15. a 16.7.2019.

Na ulici Halalovka budú ešte vyznačené parkovacie pásy, značiť sa budú až po plánovanom zjednosmernení ulice od križovatky s Ul. Mateja Bela až ku križovatke s Východnou.

Občania upozorňujú, že nie sú vyznačené všetky miesta, kde sa doteraz parkovalo. Snažíme sa zabezpečiť dostatok parkovacích miest, pretože vieme, aká je situácia na Juhu. Vyznačujeme tam, kde to priestorové podmienky a dopravné normy umožňujú.

Nedá sa však považovať za parkovacie miesto hociktoré, kde vodič parkujú, častov rozpore s predpismi a bez tolerancie k ostatným. Takéto miesta nie je možné vyznačiť. Všetky projekty dopravného značenia  odsúhlasuje Okresný dopravný inšpektorát a musia byť v súlade s legislatívou, aby cesty a parkoviská boli prehľadné, prejazdné a bezpečné.

Nové parkoviská vybudované v uplynulých dvoch rokoch sú vyznačené, tie sa teraz neznačia.