Značenie a obnova parkovísk na Opatovskej a Žilinskej

Príprava sídliska Sihoť 3 a 4 na reguláciu parkovania pokračuje značením parkovacích miest na vhodných plochách. 

Značiť sa bude počas týždňa od 19.do 23. augusta 2019. Práce budú prebiehať na uliciach Žilinská a Opatovská.

Žilinská 642/6, 643/8 – za domom na ploche pri garážach 19 parkovacích miest

Žilinská 647/10 a 648/12 – 11 parkovacích miest

Žilinská 650/16 – pri okruhovej križovatke s Opatovskou – 12 parkovacích miest

Žilinská –  obnova parkovacieho pásu v časti od bývalej kotolne pri hrádzi po OC Radegast

Žilinská 640/2 – 643/8 – obnova 11 šikmých parkovacích stojísk na pravej strane v smere do mesta

Opatovská – v uličke pred materskou školou smerom ku garážam – 12 parkovacích miest, z toho sedem pozdĺžnych vedľa plota škôlky a päť kolmých miest, vyhradených v označenom čase pre vozidlá dopravujúce deti

Opatovská –  pred Uni centrom, (priestor pod zastávkou MHD) – 13 parkovacích miest

Vodičov prosíme o dodržiavanie  prenosného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť v mieste prebiehajúcich prác. V termínoch, uvedených na dočasných značkách prosíme preparkujte svoje vozidlá, aby práce prebiehali plynulo a bez zbytočného zdržania.

Parkovacie miesta sa vyznačujú na plochách, kde to priestorové podmienky a dopravné normy umožňujú. Vodiči dnes parkujú často aj tam, kde by podľa predpisov stáť vôbec nemali, na trávnikoch, ujazdených a vyštrkovaných plochách, v križovatkách, pri výjazdoch, kde prekážajú vo výhľade.  Tieto miesta nie je možné vyznačiť a nedajú sa považovať za parkovacie miesto.  Všetky projekty dopravného značenia  odsúhlasuje Okresný dopravný inšpektorát a musia byť v súlade s legislatívou, aby cesty a parkoviská boli prehľadné, prejazdné a bezpečné.