Plánovaný počet parkovacích miest bude vyšší o sedem

Stavebné práce na sídlisku Kvetná budú pokračovať už v najbližších dňoch.

Výstavba parkovísk a komunikácií sa, v prípade priaznivého počasia, opäť rozbehne. Prerušenie prác a omeškanie výstavby spôsobili nielen nevhodné poveternostné podmienky, ale najmä viaceré zmeny, ku ktorým došlo z dôvodu neočakávaných komplikácií, napríklad s havarijnými stavmi inžinierskych sietí. Riešili sa aj dodatočné pripomienky občanov, ktorí požadovali ďalšie úpravy.

Pri výstavbe bolo odkryté smetisko, pochádzajúce z výstavby sídliska v 80-tych rokoch minulého storočia, čo si vyžiadalo úpravu nevyhovujúceho podložia. Ďalším dôvodom bolo plynové potrubie nebezpečne zabetónované v obrubníku, ktoré spoločnosť SPP operatívne preložila. Prekladať sa museli aj telekomunikačné káble, pôvodne veľmi plytko osadené do zeme.

Pôvodne bolo v rámci mestskej investičnej akcie Statická doprava Kvetná, naplánovaných 280 parkovacích stojísk, napokon ich počet bude o sedem vyšší. Získajú sa zrušením tzv. slzy na konci ulice Duklianskych hrdinov.