Pred odoslaním žiadosti si môžete preveriť, či nemáte nedoplatky

Údaje získate na novom portali DataMesta, kde môžete prípadné pozdĺžnosti voči mestu aj uhradiť.

Parkovaciu kartu nie je možné vydať v prípade, ak mesto eviduje u žiadateľa nedoplatky. Cez nový portál DataMesta nielenže zistia či nemajú podlžnosti voči mestu, skôr ako bude  žiadosť o vydanie či predĺženie parkovacej karty zamietnutá, ale môžu ich priamo cez portál aj zaplatiť. V systéme sa táto platba premietne až na tretí pracovný deň, nakoľko sa musia všetky dotknuté systémy zosynchronizovať.

Na prístup je potrebná úvodná registrácia na datamesta.trencin.sk. Zaregistrovaní používatelia získajú prístup k ich mestom evidovaným údajom. Môžu si pozrieť svoje výmery dane z nehnuteľností a dane za psa, poplatok za komunálny odpad a podobne za aktuálny rok, ale aj nedoplatky z minulých rokov.