Mesto pripravuje zmeny v parkovaní

Bezplatné parkovanie pri cintoríne, zaradenie nových pásiem, úprava času spoplatnenia a cien parkovania v centre. Tieto i ďalšie zmeny prináša novelizácia nariadenia o parkovaní.

Rozhodovať o nej budú poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. mája 2019. Schvaľovať budú aj termín regulácie na sídlisku Juh, kde bude vytvorené nové pásmo J a rozšírenie pásma H o Sihoť III a IV.  Cieľom úprav Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je vylepšiť a zjednodušiť parkovanie v meste pre rezidentov a upraviť podmienky tam, kde už doterajšie opatrenia neplnia regulačnú funkciu. Pripravené boli na základe pravidelného monitorovania situácie ale aj pripomienok od občanov či poslancov. Navrhnutý termín začiatku regulácie na Juhu a Sihoti III a IV je 16. septembra 2019. Ostatné navrhované zmeny začnú platiť už od 1. júla 2019.

Zmena v pásme A

Kým doteraz boli parkoviská v pásme A (Palackého, Hasičská, Nám. SNP) regulované 8.00 h do 18.00 h, návrh upravuje prevádzkový čas od 9.00 h do 24.00 h, a to celoročne. Dôvodom je zabrániť, aby centrum nebolo počas celého víkendu zaplnené autami, ktoré tu nechávajú hostia barov. Návštevníci denných podujatí potom nemajú kde parkovať. Zmena reaguje aj na úpravu času zásobovania a vjazdu do pešej zóny do 9.00 h (namiesto do 11.00 h) s platnosťou od 1. júla.

Aby rezidenti našli parkovacie miesto

Návrh VZN o dočasnom parkovaní počíta s jednotnou prevádzkovou dobou vo všetkých pásmach (B, C, D, G, H a potom aj J) od 0.00 do 24.00 h celoročne (pondelok až nedeľa) s tým, že víkendové a sviatočné dni budú spoplatnené iba vo večerných a nočných hodinách.

Cez deň zostane parkovanie bezplatné z dôvodu návštev, tak, ako si to priali občania.  Stávalo sa, že práve cez víkendy, vo večerných a nočných hodinách, kedy bolo parkovanie bez úhrady, sa pri bytových domoch hromadili vozidlá a zaberali parkovacie miesta rezidentom s platnými parkovacími kartami.  Pre návštevy zostáva v platnosti možnosť vybaviť kartu Návšteva pásma, jej platnosť bude počas dvoch po sebe idúcich dní (nielen pracovných ale aj víkendových).

Úprava cien parkovacích kariet

Navrhnuté je zvýšenie cien abonentských parkovacích kariet približne o 30 percent a rovnako aj zvýšenie cien rezidentských kariet v prípade druhého a ďalšieho vozidla na byt. Ide o regulačné opatrenie, ktoré má obmedziť narastajúci počet vozidiel pre jednu domácnosť a docieliť, aby  ľudia zvážili, či naozaj ďalšie vozidlo potrebujú.

Úprava cien parkovného

V pásme A z 1 eur/h na 2 eurá/h. Parkoviská v centre, aj napriek hodinovému parkovnému vo výške 1 eur/hodinu, začínajú byť zaplnené, čo znamená, že cena už neplní regulačnú funkciu. Navrhnutá nová cena hodinového parkovného je 2 eurá/h, pričom maximálna denná sadzba stúpne z 9 eur na 18 eur.  Zámerom úpravy je presmerovať vodičov na iné parkoviská blízko centra, napríklad na Mládežnícku, Električnú, Parkovací dom na Palackého, na Rozmarínovú ulicu (pri Ev. kostole), Rozmarínovú pod mostom a pod., kde nie je kapacita plne využitá.

Ďalšie navrhované zmeny sa týkajú úpravy hraníc pásma B a C na Súdnej ulici, rozšírenia možností úhrady jednorazového parkovného cez mobilnú aplikáciu alebo v automatickej pokladni na parkoviskách s rampami ale aj zmeny dopravného značenia.

Nová kategória parkovacích miest

Mesto plánuje zaviesť reguláciu parkovania na sídliskách Juh a Sihoť III a IV od polovice septembra. Na Juhu je navrhnutá aj nová kategória parkovacích miest s označením Dlhodobé nočné. Ide o miesta pri cintoríne (prípadne i na inom vhodnom mieste). Parkovať na nich by mohli bezplatne cez deň napríklad účastníci smútočných obradov. Vo večerných a nočných hodinách budú tieto miesta spoplatnené, aby našli dostatok voľných miest rezidenti s parkovacími kartami.