Na Lavičkovej okrem parkoviska bude aj nový chodník

Nové parkoviská pribudnú na M. Bela, Lavičkovej pri križovatke s Východnou, aj na Východnej za školou. 


Pred tým ako začne regulácia parkovania na Juhu je potrebné dobudovať chýbajúce parkovacie miesta. Ich výstavba tento rok pokračuje na Ul. Halašu, kde bolo vlani vybudovaných 41 miest. Po ukončení sa tu zvýši ich počet o cca ďalších takmer 70. Stavia sa aj na Západnej ulici a pripravené práce prebiehajú v ďalších troch lokalitách. Naplánovaná je výstavba aj v Novomeského ulici.

Križovatka Lavičková-Východná-M.Bela

Stavebné práce zahŕňajú nielen výstavbu piatich nových parkovacích miest s kolmým ale aj úpravu celej križovatky na ul. Lavičková, Východná, M. Bela. Pribudne chodník pred domom na ul. Lavičková 2371 oproti č. 2,  chodník v dĺžke cca 19 metrov, ktorý bude prepájať chodníky na ul. M. Bela a Lavičková. Vytvorený bude aj nový vjazd z jestvujúceho parkoviska na Lavičkovú.

02_sit_TN_lavičková

Nové parkovacie miesta M. Bela 2249/25, 27

Terajšie parkovisko pred vchodom č. 25 bude rozšírené do zelene a na plochu nevyužívaného detského pieskoviska. Vznikne tu 15 nových parkovacích miest. Pred vchodom č. 27 záberom do zelene bude vybudovaných sedem parkovacích miest. Na nových miestach bude vyznačené kolmé státie vozidiel.

Situacia-M.Bela

Nové parkovacie miesta Východná nad ZŠ

Nové parkovacie miesta budú pozdĺžne, umiestnené pri oplotení školy v počte 11. Ďalších šesť so šikmým státím vznikne pri trafostanici rozšírením prístupovej cesty k bytovým domom do jestvujúcej zelene a dve pri bytovom dome. Celkom 19 parkovacích miest.

Situacia Vychodna nad ZS

Stavby realizuje  firma Cesty Nitra, predpokladaný termín ukončenia je do konca júna, v závislosti od počasia.