Rezidentskú parkovaciu kartu vybaví aj cudzinec

Úprava VZN umožňuje získať rezidentskú parkovaciu kartu aj cudzincom, ktorí žijú na Slovensku menej ako päť rokov.
Mesto vylepšuje regulované parkovanie tak, aby viac vyhovovalo občanom a vybavovanie parkovacích kariet bolo jednoduchšie. Zmena VZN, ktorú zastupiteľstvo schválilo 26. septembra, má uľahčiť situáciu cudzincom, žijúcim v Trenčíne a dať im možnosť vybaviť si rezidentskú parkovaciu kartu.

Dôvodom úpravy je, že cudzinci nemôžu požiadať o trvalý pobyt, ak nežijú na územní SR päť rokov. Na rozdiel od občana Slovenska, ktorý sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či bude mať trvalý pobyt v meste Trenčín a bude rezidentom s možnosťou vybaviť si rezidentskú kartu. Alebo bude mať len prechodný pobyt, kedy nemá nárok na vydanie rezidentskej karty, ale môže si vybaviť abonentskú. Cudzinci túto možnosť voľby nemajú a to najmenej po dobu prvých piatich rokov oprávneného pobytu na území SR.

Počas tohto obdobia si podľa doterajšieho zmenia VZN mohli v Trenčíne vybaviť iba abonentskú parkovaciu kartu. Mesto zaznamenalo od nich viacero požiadaviek, preto došlo k zmene VZN a k rozšíreniu pojmu rezident mesta, o štátnych príslušníkov tretích krajín s prechodným pobytom a prechodným pobytom modrá karta na území SR (na území mesta Trenčín) a občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov s pobytom na území SR (na území mesta Trenčín). Výnimkou sú sezónni pracovníci.

Pre vybavenie im stačí preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie. Tieto doklady predložia iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje.