V každom z piatich vnútroblokov pribudlo po 16 stojísk

Vo vnútroblokoch na Dlhých Honoch, s výjazdom na Strojárenskú ulicu, boli vybudované nové parkoviská.

V každom z piatich vnútroblokov pribudlo po 16 stojísk s kolmým státím, celkovo 80. Prvé dve miesta na každom parkovisku budú vyhradené pre smetné nádoby na komunálny a triedený odpad. Možnosti parkovania to neovplyvní, podľa monitorovania stavu parkujúcich vozidiel, je vybudovaný počet nových stojísk väčší ako sú počty parkujúcich vozidiel v tejto oblasti. 

Na parkovisku môžu parkovať držitelia rezidentských parkovacích kariet (Pásmo D, Pásmo C, Pásmo a mesto okrem A a B resp. Mesto okrem A a B, abonentskej typu Abonent mesto okrem A a B). Ostatní vodiči po uhradení jednorazového parkovania (mobilná platba, sms, automat).

Ulica je zatiaľ vyčlenená zo zóny s regulovaným parkovaním. Nové parkoviská vybudovalo mesto ako svoju investičnú akciu a bude aj ich prevádzkovateľom. Spoplatnené budú až po kolaudácii. 

Na novovybudovanom parkovisku budú osadené dopravné značky, zatiaľ s prelepeným symbolom parkovacích hodín. Parkovacie miesta však budú, vzhľadom k počasiu, vyznačené až na jar. Zrušené bude aj parkovanie na chodníku, ktoré bolo povolené iba dočasne.