Nové parkoviská aj Strojárenská spoplatnené od 22. mája

Novovybudované parkoviská vo vnútroblokoch na Inoveckej, Dlhých Honoch a Strojárenská ulica budú regulované a zaradené do pásma D.

Na parkoviskách bude platiť rovnaký režim ako v pásme D. Spoplatnené budú v pracovných dňoch nepretržite (0.00 h až 24.00 h), parkovať na nich bude možné na základe platnéno oprávnenia a to buď uhradením jednorazového poplatku, alebo zakúpením parkovacej karty. Hodinové parkovné je 0,30 eur,

Oranžové pásky, umiestnené na značkách, ktoré prečiarkujú symbol parkovacích hodín, budú odstránené. Taktiež bude do regulovaného pásma D zaradená celá ulica Strojárenská.

Výstavba nových parkovísk prebiehala vo vnútroblokoch Dlhé Hony 1162 až 1166 s výjazdom na Strojárenskú, kde pribudlo celkom 80 parkovacích miest. Vo vnútrobloku Inovecká 1139/16 až 1141/26 bolo vybudovaných 26 nových stojísk.