Dlhodobé alebo pásmo alebo rozšírenie o ďalšie pásmo?

Pri výbere typu karty si vyberte taký typ, aby ste s ňou mohli parkovať, kde potrebujete.

Ak ste rezidentom s trvalým pobytom v niektorom z regulovaných pásiem vyberáte si karty typu:

Pásmo – platí v celom pásme na každom vyznačenom parkovacom mieste, teda aj na dlhodobých a nočných dlhodobých parkoviskách. Vyberáte, ak parkujete iba v pásme trvalého bydliska.

Pásmo a dlhodobé – platí v celom pásme na každom vyznačenom parkovacom mieste a v celom meste na parkoviskách označených ako dlhodobé. Vyberáte, ak parkujete v pásme trvalého pobytu a zároveň v iných pásmach, kde vám vyhovuje umiestnenie  dlhodobých parkovísk. Nájdete ich na mape:https://parkovanietrencin.sk/mapa/

Pásmo a mesto okrem A a B – platí vo vašom pásme trvalého pobytu a v celom mesta na každom parkovacom mieste (okrem, centra pásiem A a B). Vyberáte, ak parkujete v rôznych pásmach a nepostačujú vám dlhodobé parkoviská

Ak ste rezidentom s trvalým pobytom mimo regulovaných pásiem vyberáte si karty typu

Dlhodobé – nižšia celomestská karty, platí v celom meste a iba na parkoviskách označených ako dlhodobé. Ide o označenie typu karty, nie dĺžky parkovania. Umiestnenie dlhodobých parkovísk nájdete na mape:https://parkovanietrencin.sk/mapa/

Mesto okrem A a B – .platí vo vašom pásme trvalého pobytu a v celom mesta na každom parkovacom mieste (okrem, centra pásiem A a B.

Ak vám platná karta nevyhovuje a chcete si rozšíriť jej územnú platnosť, je potrebné pôvodnú kartu zrušiť a požiadať o novú kartu. Pridávanie pásiem ku karte nie je možné.

Parkovacia karta nemá žiadnu plastovú alebo papierovú podobu, ide o záznam v databáze evidenčných čísel vozidiel.

Parkovaciu kartu vybavuje vlastník/držiteľ vozidla, ak nie je uvedený v technickom preukaze ako vlastník/držiteľ je potrebné preukázať právny vzťah k vozidlu. Ak ide o konateľa /štatutára spoločnosti, ktorej vozidlo vlastní, overíme v obchodných registroch. Zamestnanec, ktorý používa služobné vozidlo, predkladá dohodu o používaní služobného vozidla na súkromné účely podľa zákona o dani z príjmov.