Meníme režim niektorých parkovísk na Juhu

Cieľom úpravy, s platnosťou od 2. novembra, je poskytnúť dostatok parkovacích miest prioritne držiteľom parkovacích kariet.

Po spustení regulácie aj na sídlisku Juh sme parkoviská pravidelne monitorovali a zistili, že takmer polovica zaparkovaných vozidiel na dlhodobých parkoviskách vo večerných a nočných hodinách, v čase mimo ich spoplatnenia, nemá žiadnu parkovaciu kartu, kým držitelia kariet mali problém s parkovaním a hľadaním voľného miesta. Nakoľko zámerom regulácie parkovania je zabezpečiť parkovanie v prvom rade pre miestnych, držiteľov kariet, meníme režim niektorých parkovísk s označením Dlhodobé (spoplatnené v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h) na režim Dlhodobé nočné. Tým, že spoplatnené budú v pracovných dňoch iba v noci a cez deň budú bez úhrady, chceme zabezpečiť  dostatok parkovacích miest, najmä v nočných hodinách, pre držiteľov parkovacích kariet, kedy je najväčší dopyt po parkovaní na Juhu.

Ide o parkoviská

 • na ulici gen. Svobodu : parkoviská na hlavnej ulici pod Južankou, pri SLSP a pri bytových domoch patriacich k Západnej ulici
 • na ulici Saratovská: pri otoči autobusov pozdĺžne aj kolmé oproti cintorínu v hornej časti.

Mení sa:

 • doba spoplatnenia: pracovné dni 00 – 8.00 a 19.00 – 24.00
 • bezplatné parkovanie: pracovné dni 00 – 19.00, víkendy, sviatky 0.00 – 24.00 h
 • označenie parkoviska z TNJ2 na TNJ3

Nemení sa:

 • hodinová sadzba 0,30 €/h
 • na parkovisku platia rovnaké karty ako doposiaľ; karta pre dlhodobé parkoviská platí aj na dlhodobých nočných parkoviskách

Na ulici Gen. Svobodu pozdĺžne od dolnej križovatky s Ul. M. Bela (8 parkovacích miest) bude režim Dlhodobé parkovisko upravený na režim nonstop parkovisko.

Mení sa:

 • doba spoplatnenia: pracovné dni 0.00 – 24.00 h, víkendy, sviatky 0.00 – 8.00 a 19.00 – 24.00 h
 • bezplatné parkovanie: víkendy, sviatky 8.00 – 19.00 h
 • označenie parkoviska z TNJ2 na TNJ
 • nebudú tu platiť karty pre dlhodobé parkoviská

Nemení sa:

 • hodinová sadzba 0,30 €/h
 • možnosť parkovať s parkovacími kartami Pásmo J alebo Mesto okrem A, B

Zmenou režimu však hľadanie možností parkovania na Juhu nekončí

Pripravujeme doznačenie ďalších parkovacích miest na existujúcich komunikáciách pri zachovaní bezpečnosti a prejazdnosti komunikácií. Vyznačené by mali byť v priebehu novembra. Do budúcnosti uvažujeme aj o stavebných investíciách, tento proces je dlhší aj nákladnejší (výstavba jedného parkovacieho miesta stojí cca 2000 až 4000 eur).